ارزیابی افزودنی های مورد استفاده در بهبود مقاومت ترک خوردگی دمای پایین مخلوط آسفالتی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 180

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAAM15_060

تاریخ نمایه سازی: 20 آذر 1402

Abstract:

ترک خوردگی دمای پایین مخلوط آسفالتی یکی از اصلی ترین خرابی ها در روسازی های آسفالتی است. با این حال،مطالعات کمی در مورد عملکرد ترک خوردگی دمای پایین مخلوط آسفالتی انجام شده است. ترک خوردگی دمای پایینیک مخلوط آسفالتی زمانی ظاهر می شود که تنش حرارتی، که با کاهش دما افزایش می یابد، از مقاومت کششی مخلوطفراتر رود. اگرچه معمولا ویژگیهای قیر بهعنوان عامل حساسیت روسازی آسفالتی به این نوع ترک خوردگی در نظرگرفته میشود، اما در واقع بسیاری از عوامل موثر دیگر نیز در این ترک خوردگی دخالت دارند. استفاده از افزودنی اصلاحکننده در مخلوط های آسفالتی به منظور بهبود ترک خوردگی دمای پایین، مورد توجه قرار گرفته است. آزمایشاتعملکردی متفاوت بر روی مخلوط های آسفالتی حاوی افزودنی اصلاح کننده نشان داد که افزودنی های ذکر شده سبببهبود مقاومت ترک خوردگی مخلوط آسفالتی می شود. در این پژوهش به ارزیابی افزودنی های مورد استفاده در بهبودمقاومت ترک خوردگی دمای پایین مخلوط آسفالتی پرداخته می شود.

Keywords:

ترک خوردگی دمای پایین , مخلوط آسفالتی , پارامترهای شکست , افزودنی های اصلاح کننده

Authors

سبحان سلیمانی گلسفیدی

فارغ التحصیل دکترای مهندسی عمران، گرایش راه و ترابری، دانشگاه فردوسی مشهد

سیدعلی ضیائی

استادیارراه وترابری گروه مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد