پیش بینی کننده های هزینه های سلامت: سالمندی؛ ناتوانی یا توسعه یافتگی؟

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_REHA-20-4_002

تاریخ نمایه سازی: 21 آذر 1402

Abstract:

اهداف: مطالعات نشان می دهد تقریبا همه کشورهای جهان تا سال ۲۰۳۰ یک روند افزایشی قابل توجه در میزان جمعیت سالمند و هزینه های سلامت تجربه خواهند کرد. علاوه بر این، افراد دارای ناتوانی هم در مقایسه با افراد بدون ناتوانی احتمال بیشتری برای تحمیل هزینه های سلامت بر خانواده ها و دولت ها دارند. ویژگی های اجتماعی و اقتصادی کشورها یک عامل مهم برای پیش بینی هزینه های مراقبت سلامت در کشورها هستند. هدف این مطالعه پیش بینی و سنجش ارتباط متغیرهای سالمندی، ناتوانی و توسعه یافتگی با میزان هزینه های سلامت در کشورهای جهان بود. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی بود که از طریق تحلیل ثانویه داده های موجود انجام گرفت. داده های ۲۰۲ کشور در شش منطقه (آفریقا، مدیترانه شرقی، جنوب شرق آسیا، غرب اقیانوس آرام، اروپا و آمریکا) در سال ۲۰۱۶ تحلیل شدند. با استفاده از آزمون رگرسیون خطی ارتباط متغیر های توضیحی سن، سال های ازدست رفته زندگی به دلیل ناتوانی، شاخص توسعه انسانی، رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری با سرانه هزینه های سلامت سنجیده شد. در این مطالعه هزینه های سلامت بر اساس برابری قدرت خرید بیان شده اند. همچنین با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، تفاوت میانگین هزینه های سلامت و ناتوانی در بین کشورها بر اساس سه سطح توسعه یافتگی سنجیده شد. یافته ها: بالاترین میزان سال های زندگی ازدست رفته به دلیل ناتوانی با میانگین (۱۵۷۷/۲۲)، ۱۳۲۷۲/۷۶ (به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت) و بالاترین مقدار سرانه هزینه های سلامت با میانگین (۱۹۱۵/۰۱)، ۲۶۹۸/۳۹ دلار به منطقه اروپا و کمترین میزان سال های زندگی همراه با ناتوانی با میانگین (۸۴۷/۰۳)، ۱۰۰۰۵/۶۵ و کمترین میزان سرانه هزینه های سلامت با میانگین (۳۱۵/۶۳±=SD ) دلار۲۸۱/۱۱ دلار به منطقه آفریقا اختصاص داشت. میزان سال های زندگی ازدست رفته به دلیل ناتوانی و هزینه های سلامت در ایران از میانگین این متغیرها در منطقه اروپا کمتر و از میانگین سایر مناطق جهان بیشتر بود. منطقه اروپا، آمریکا و غرب اقیانوس آرام بالاترین درصد جمعیت سالمند را داشتند. میزان جمعیت سالمندی در ایران از میانگین دو منطقه آفریقا و مدیترانه شرقی بیشتر بود. در مدل نهایی رگرسیون متغیر های جمعیت بالای ۶۵ سال با ضریب ۰/۱۶۷، سال های زندگی ازدست رفته به دلیل ناتوانی در گروه سنی ۱۵ تا ۴۹ سال با ضریب ۰/۶۵۱، سال های زندگی ازدست رفته به دلیل ناتوانی در گروه سنی ۷۰ سال و بالاتر با ضریب ۰/۳۵۹ و شاخص توسعه انسانی با ضریب ۰/۳۵۹ ارتباط مستقیم و معناداری با سرانه هزینه های سلامت داشتند. در مقابل در این مدل، نسبت جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال، سال های زندگی همراه با ناتوانی برای گروه ۵ ساله و پایین تر، سال های زندگی همراه با ناتوانی برای افراد ۵۰ تا ۶۹ساله و نرخ بیکاری رابطه معکوس و معناداری با سرانه هزینه های سلامت داشتند. نتایج تحلیل واریانس نشان داد نسبت جمعیت سالمند (۰/۰۰۱>P)، سال های زندگی ازدست رفته به دلیل ناتوانی (۰/۰۰۱>P) و سرانه هزینه های سلامت (۰/۰۰۱>P) در کشورهایی که شاخص توسعه انسانی بالاتری دارند به طور معنادارتری بیشتر از سایر کشورهاست. نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد در بازه زمانی مورد مطالعه، سال های زندگی همراه با ناتوانی در مقایسه با سالمندی و شاخص توسعه انسانی پیش بینی کننده قوی تری برای افزایش هزینه های سلامت است. بنابراین پیشنهاد این مطالعه این است که مداخلات کنترل هزینه در سالمندی بایستی از طریق برنامه هایی صورت گیرد که پیشگیری از بیماری های مزمن را هدف قرار می دهند.

Authors

Behzad Karami Matin

Research Center for Environmental Determinants of Health, Health Institute, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.

Ali Kazemi Karyani

Research Center for Environmental Determinants of Health, Health Institute, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.

Shahin Soltani

Research Center for Environmental Determinants of Health, Health Institute, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.

Satar Rezaei

Research Center for Environmental Determinants of Health, Health Institute, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.

Moslem Soofi

Research Center for Environmental Determinants of Health, Health Institute, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • World Health Organization. World report on ageing and health. Geneva: ...
  • Dieleman, JL, Squires E, Bui AL, Campbell M, Chapin A, ...
  • Ziloochi MH, Pourreza A, Akbari F, Rahimi-Foroshani A. [Evaluating the ...
  • Pourreza A, Mir Mohammadkhani M, Pooragha B. [The illness patterns ...
  • Dieleman JL, Campbell M, Chapin A, Eldrenkamp E, Fan VY, ...
  • Khosravi B, Soltani S, Javan-Noughabi J, Faramarzi A. Health care ...
  • Gudlavalleti MV, John N, Allagh K, Sagar J, Kamalakannan S, ...
  • نمایش کامل مراجع