مکان یابی و مقدار بهینه منابع تولید پراکنده به منظورکاهش تلفات و بهبود انحراف ولتاژ شبکه نامتعادل توزیع

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 194

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSCONFERENCE01_213

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1402

Abstract:

با رشد صنعت و افزایش نیاز به آنرژی الکتریکی طی سال های اخیر, ایجاد نیروگاه های بزرگ از دیدگاه افتصادی و زیست محیطیتوجیه پذیر نیست بنابراین ایجاد و بهره برداری از نیروگاه های کوچک متصل به شبکه که معمولا بر پایه انرژی های تجدید پذیراستوار هستند موردتوجه صنایع برق قرار گرفت. تولید پراکنده (DG) عموما به تولید برق در محل مصرف اطلاق می گردد. طبقتعریف IEEE، تولید برق توسط تجهیزاتی که به اندازه کافی از نیروگاه های مرکزی کوچک تر باشند و قادر به نصب و بهره برداریدر محل مصرف هستند را به عنوان تولید پراکنده تعریف کرده است. طبق تعریف IEEE، تولید برق توسط تحهیزاتی که به اندازهکافی از نیروگاه های مرکزی کوچک تر باشند و قادر به نصب و بهره برداری در محل مصرف هستند را به عنوان تولید پراکندهتعریف کرده است جاگذاری بهینه منابع تولید پراکنده در فیدر های اصلی و فرعی شبکه های منحر به کاهش تلفات انرژی،ازادسازی ظرفیت فیدرهای موجود و بهبود پروفیل ولتاژ می شود . در این مقاله مسئله تعیین مکان و ظرفیت بهینه منابع تولیدروش جایابی منابع تولید پراکنده گذاری مطرح شده در این پروژه مستقل از سطح ولتاز سیستم موردمطالعه می باشد و محدودیتآن شعاعی و نامتعادل بودن سیستم توزیع موردبررسی است.

Authors

فاطمه عرب

دانشجوی دکترای برق کنترل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

علی زرمسلک

معاون مدیر امور مهندسی و رئیس مرکز طراحی جنوب شرق توریع برق استان تهران

علی اکبر اسدی ملردی

مدیر امور مهندسی و طراحی توزیع برق استان تهران