اثر سلیقه مصرف کننده بر نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 94

This Paper With 31 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JES-17-36_002

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1402

Abstract:

مقاله حاضر به بررسی تغییر سلیقه مصرف کنندگان ایرانی از کالاهای داخلی به خارجی و تاثیر آن بر نرخ واقعی ارز می پردازد. برای این منظور یک مدل نظری از رفتار مصرف کننده که تابع مطلوبیت شامل کالای داخلی و خارجی است ارائه شده و با نرخ واقعی ارز مرتبط شده است. سپس با استفاده از رگرسیون سری زمانی با روند ضمنی و تکنیک حالت فضا تاثیر سلیقه به صورت پویا بر نرخ واقعی ارز در طی سال های ۱۳۵۳ تا ۱۴۰۰ برآورد شده است. در این مطالعه تاثیر سلیقه، مترادف با تغییر در ترجیحات مصرف کننده در نظر گرفته شده است که بخشی از روند ضمنی است. نتیجه تخمین نشان می دهد که تاثیر سلیقه به صورت پویا اثر کاهشی بر نرخ واقعی ارز گذاشته است، به طوری که عرض از مبدا رگرسیون هر سال کاهش یافته است. همچنین اثر بهره وری و درآمد سرانه بر نرخ واقعی ارز مثبت و معنادار است اما تاثیر درآمد نفت معنادار نیست. نتیجه عملی اینکه در طی ۴۷ سال اخیر سلیقه مردم ایران با روند ملایم به مصرف کالاهای تجاری خارجی متمایل شده و این امر یکی از علت های کاهش ارزش واقعی پول ملی بوده است.

Authors

علیرضا نادعلی

دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

صالح قویدل

دانشیار، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

عبدالرضا تالانه

دانشیار، گروه حسابداری، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

پروانه سلاطین

استایار، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران