پیش بینی رسوبات انتقالی در پشت سدها

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 131

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WWRCNF02_017

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1402

Abstract:

سدها با ارائه مزایای ضروری مانند آبیاری، تولید برق، تامین آب خانگی و صنعتی، کنترل سیل، کاهش خشکسالی، دریانوردی، پرورش ماهی و تفریح به بخشی جدایی ناپذیر از زیرساخت های اساسی تبدیل شده اند. همانطور که در دهه های گذشته این موضوع به دلیل اثرات منفی اجتماعی و زیست محیطی بحث برانگیز بوده است، توزیع محدود و نابرابر آب در سطح جهانی باعث شده است تا جهان متوجه شود که برای ارتقای توسعه و پوشش نیازهای اساسی، انسان به سدهای بیشتری، عمدتا سدهای بزرگ، نیاز دارد. به طور کلی، این پویایی جهانی از نظر آب، انرژی (از جمله جنبه های تجاری)، مواد غذایی و امنیت آب و هوایی بوده است که نقش سدها را بازسازی کرده است که باعث سرمایه گذاری هنگفت در ساخت و نوسازی پروژه های متعدد در سراسر جهان شده است. در این راستا مشخص شده است که مهمترین عامل در کاهش عمر مفید سدها، رسوبات ته نشینی در پشت دیواره سد بوده و براین اساس در این مقاله تلاش شده که با بررسی داده های طرحی ثبت شده، اقدام به مدل سازی داده ها شود و بررسی گردد که این روش تا چه میزان می تواند داده های رسوب را به صورت مناسب پیش بینی نماید

Authors

عبدالعظیم قمیشی

کارمند سازمان آب و برق خوزستان