پیش بینی آنلاین رسوب خاکستر در سطح گرمایشی بویلر بر اساس تحلیل موجک و رگرسیون بردار پشتیبان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 107

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

INDCNFC01_008

تاریخ نمایه سازی: 3 دی 1402

Abstract:

دوده زدایی سنتی با توجه به شرایط عملیاتی اش، برای مدت زمان مشخصی فعال باقی می ماند. با این حال، دوده زدایی با فرکانس بالا نه تنها بخاری پرفشار را هدر می دهد، اما باعث سطح ساییدگی لوله ها نیز می شود و عمر کاری دستگاه مبدل حرارتی را کاهش می دهد می دهد . آن، طراحی سیستم پایش رسوب خاکستر آنلاین برای انجام دهد دوده زدایی که وابسته به وضعیت تجمع خاکستر است، نیاز می باشد . این تحقیق، یک مدل پایش آنلاین مبتنی بر مقاومت حرارتی لایه خاکستر را ارائه شده است می دهد که میزان رسوب خاکستر را نشان می دهد . یک الگوریتم حذف کنید نویز آستانه موجک برای صاف کردن مقاومت حرارتی لایه خاکستر محاسبه شده است توسط مدل مکانیزم مقایسه حرارتی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت . آن، تغییر در مقاومت حرارتی بیشتر قابل مشاهده کنید است، که برای بهینه ساخت عملیات دوده زدایی مساعدتر است . همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که مدل رگرسیون بردار پشتیبان ( SVR ) طراحی شده است می توان به پیش بینی آنلاین حذف کنید نویز مقاومت حرارتی برای سوپرهیترهای با زمان پایین دست . تجزیه و تحلیل و تحلیل تجربی نشان دادن می دهد که دقت کنید پیش بینی در مرحله آزمایش ۹۸.۵ ٪ بود . با استفاده کرد از روش پیشنهاد شده است در این مقاله، پایش آنلاین سطح گرمایشی در طول پروسه رسوب خاکستر بدون افزودن تجهیزات پیچیده و گرانقیمت قابل در است.

Keywords:

داده ویلر بهینه , مقاومت حرارتی الگوریتم حذف کنید نویز آستانه موجک , رگرسیون انتخاب کنید پشتیبانی ( SVR )

Authors

عزیز اله بهارلو

دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشکده فنی علامه حسن زاده آملی(ره)