بهبود عملکرد سازه سرریز-روزنه با تغییر زاویه قرارگیری سرریز با استفاده از نرم افزار Flow-۳D

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 56

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWMS-17-61_002

تاریخ نمایه سازی: 3 دی 1402

Abstract:

در تحقیق حاضر، سازه ترکیبی سرریز- روزنه با استفاده از نرم افزار Flow-۳D شبیه سازی و نتایج حاصل، با داده های آزمایشگاهی صحت سنجی شده است. در این راستا، سه گروه مش بندی جهت انتخاب مش بلاک بهینه و مدل های آشفتگی K-Ɛ و RNG به منظور انتخاب مدل آشفتگی مناسب مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد مش بلاک با ۱۹۸۷۵۰ سلول و مدل آشفتگی RNG با ضریب همبستگی ۹۲/۰، بالاترین دقت و سرعت را برای این شبیه سازی دارا بوده­اند. سپس با کمک مدل عددی، پارامترهای سرعت، فشار و پروفیل سطح آب مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در ادامه، در سه ارتفاع آب برابر ۰۷۵۶/۰، ۰۹۷۳/۰ و ۱۲۴۳/۰ متر، با اعمال ۱۰ زاویه مختلف سرریز از حالت افقی به مورب در مقطع کانال دایره­ای، بهبود عملکرد سازه ترکیبی و تغییرات ضریب دبی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج، حاکی از آن بود که ایده قرارگیری سرریز به صورت مورب، موجب افزیش ضریب دبی گردیده است. کمترین و بیشترین مقدار ضریب دبی به ترتیب برای زوایای ۵/۲ و ۵/۱۲ درجه با مقادیر ۶۷/۰ و ۸۴/۰ حاصل شده است. سرریز با زاویه ۵/۱۲ درجه با افزایش۲۷/۱۳ درصدی ضریب دبی، بیشترین مقدار افزایش این ضریب در بین زوایای اعمال شده را داشته است.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Alizadeh Sanami, F. Masoudian, M. and Saneie, M. ۲۰۱۸. Investigation ...
 • Balouchi, B. Zeynivand, M. ۲۰۱۲. Laboratory study of discharge coefficient ...
 • Farzin, S. Karami, H. Nayyer, S. and Zamiri, E. ۲۰۱۷. ...
 • FU, ZF. Cui, Z. Dai, W. and Chen, Y. ۲۰۱۸. ...
 • Ghaderi, A. Daneshfaraz, R. Abbasi, S. and Abraham, J. ۲۰۲۰. ...
 • Googheri, Y. Saneie, M. and Ershadi, S. ۲۰۱۷. Three-dimension numerical ...
 • Gharehgozlu, M. Masoodian, M. Salehi-Neishapuri, S. A, A. Naderi, F. ...
 • Heidarpour, M. Razavian, S. and Hosseini, Y. ۲۰۱۴. Study of ...
 • Jalil, S. and Sarhan, S. ۲۰۱۳. Experimental study of combined ...
 • Karami, H. Farzin, S. Sadrabadi, M. and Moazeni, H. ۲۰۱۷. ...
 • Khalili, B. Abbaspour, A. Farsadizadeh, D. and Parsa, J. ۲۰۲۱. ...
 • Kaheh, M. Dehghani, A. Kaheh, M. and Zahiri, A. ۲۰۱۵. ...
 • Karami, H. Farzin, S. Zamiri, E. and Nayyer, S. ۲۰۱۷. ...
 • Masoodian, M. Gharehgozlu, M. Fenderski, R. and Naderi, F. ۲۰۱۴. ...
 • Mahtabi, G. Arvanaghi, H. and lotfi, P. ۲۰۱۶. Experimental investigation ...
 • Nouri, M. and Hemmati, M. ۲۰۲۰. Discharge coefficient in the ...
 • Obead, I. and Hamad, R. ۲۰۱۴. Experimental study of coupled ...
 • Pashazadeh, M. Heidarpour, M. Saghaiian-Nejad, S. and Razavian, S. ۲۰۱۶. ...
 • Shabani, E. Zahiri, A. Meftah-halaghi, M. and Dehghan, A. ۲۰۱۸. ...
 • Sabbagh-Yazdi, S.R. Rostami, F. and Mastorakis, N.E. ۲۰۰۷. Turbulent modeling ...
 • Salehi, S. and Azimi, A.H. ۲۰۱۹. Discharge characteristics of weir-orifice ...
 • Vatankhah, A.R. and Khalili, S. ۲۰۲۰. Stage-discharge relationship for weir–orifice ...
 • Zamiri, E. Karami, H. and. Farzin, S. ۲۰۱۷. Numerical Study ...
 • نمایش کامل مراجع