مقاله علمی – پژوهشی: مطالعه برخی جنبه های زیست شناسی تولید مثل ماهی کلمه (Rutilus caspicus Yakovlev, ۱۸۷۰) در سواحل جنوب شرقی دریای خزر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 53

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ISFJ-32-4_009

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1402

Abstract:

در این مطالعه برخی جنبه های زیست شناسی تولیدمثل ماهی کلمه خزری صید شده به وسیله تورهای پره در طول سواحل جنوبی دریای خزر در دوره زمانی ۱۴۰۰-۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفت. از مجموع ۳۱۷ نمونه ماهی صید شده (۱۴۴ عدد نر و ۱۷۳ عدد ماده) نسبت جنسی نر به ماده ۲/۱:۱ به دست آمد که از نظر آماری با نسبت مورد انتظار ۱:۱ معنی دار نبود (۰۵/۰p>). میانگین طول چنگالی (انحراف معیار±) ۶۳/۲ ± ۶/۱۵ (با دامنه ۵/۲۵-۶/۱۰) سانتی متر برای جنس نر و ۷۰/۳ ± ۷/۱۸ (با دامنه ۵/۳۲-۳/۱۱) سانتی متر برای جنس ماده به دست آمد. دامنه و میانگین وزن برای جنس نر به ترتیب ۲۱۴-۱۸ و ۲۰/۳۶ ± ۷/۶۰ گرم و برای جنس ماده به ترتیب ۵۰۲-۲۲ و ۷۶/۷۴ ± ۵/۱۲۰ گرم محاسبه شد. حداقل، حداکثر و میانگین هماروی مطلق ماهی R. caspicus به ترتیب ۶۷۰۷، ۵۱۴۳۸ و ۹۸۰۰ ± ۱۸۷۷۳ عدد تخمک برآورد شد. میانگین هماوری نسبی نسبت به وزن کل و طول چنگالی ماهی کلمه به ترتیب ۳۳±۱۵۲ عدد تخم به ازاء گرم و ۳۶۷±۹۶۷ عدد تخم به ازاء سانتی متر برآورد شد. میزان هماوری مطلق ماهی کلمه با افزایش طول و وزن به ترتیب با ضرایب تعیین ۶۲/۰ و ۶۸/۰ افزایش یافت به طوری که دامنه میزان هماوری در دامنه طولی ۵/۱۵-۵/۱۴ سانتی متر برابر با ۱۱۸۰۷-۶۷۰۷ عدد و در دامنه ۳۲-۲۷ سانتی متر برابر با ۴۲۶۹۳-۳۵۸۱۳ عدد بود. نتایج نشان داد که در تمام ماه های نمونه برداری ماهیان ماده کلمه با مراحل ۴ و ۵ رسیدگی جنسی حضور دارند. مقدار میانگین طول (چنگالی) بلوغ جنسی (Lm۵۰%) ماهی ماده R. caspicus ۸/۱۳ سانتی متر به دست آمد. بیش ترین مقدار شاخص گنادی (GSI) در جنس نر در ماه بهمن با مقدار ۰۸/۷ و در جنس ماده در اسفند با مقدار ۰۶/۱۶ مشاهده شد که در جنس اخیر در فروردین مقدار این شاخص به ۹۶/۱۵ کاهش یافت. با توجه به این که اوج مقدار GSI و درصد بالای مرحله ۵ رسیدگی جنسی ماهی R. caspicus در اسفند و فروردین است، می توان صید این گونه در این دوره زمانی را ممنوع اعلام کرد.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Ashja Ardalan, A., Valinassab, T., Rahimi Talarposhti, M.A. ۲۰۰۹. Survey ...
  • Dordi Tatr, R., Ghorbani, R., Gorgin, S., Bandani, Gh. and ...
  • Mehdipour, N., Saeedpour, B. and Bandani, G. ۲۰۱۶. Determination of ...
  • Taghavi Jelodar, H. and Amri Sahebi, A. ۲۰۱۶. Evaluation of ...
  • نمایش کامل مراجع