بررسی زیست چینه ای نهشته های شبه فلیش برش سیلک بر اساس نانوفسیل های آهکی و مقایسه آن با برش های شوشود و سرایان (شرق بلوک لوت)

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 63

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GNF-5-2_001

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1402

Abstract:

در پژوهش کنونی زیست چینه نگاری نهشته های شبه فلیش برش سیلک واقع در شرق بلوک لوت برمبنای نانوفسیل های آهکی بررسی شد. نهشته های مذکور در این برش حدود ۴۲۰ متر ضخامت دارد و عمدتا شامل واحدهای شیلی، مارنی، ماسه سنگ های آهکی و ماسه سنگ است. از این برش ۱۱۸ نمونه برداشت شد و به روش اسمیر اسلاید آماده سازی و سپس بر اساس نانوفسیل های آهکی بررسی شد. براساس پژوهش های انجام شده، در نمونه های برداشت شده ۳۴ گونه نانوفسیلی متعلق به ۱۷ جنس با حفظ شدگی متوسط شناسایی و عکس برداری شد. نانوفسیل های آهکی شناسایی شده و زیست زون های تعیین شده نشان گر سن کامپانین پسین تا انتهای ماستریشتین پسین برای نهشته های بررسی شده در برش سیلک هستند. بررسی و مقایسه تعداد گونه های نانوفسیل شناسایی شده و  زیست زون های تعیین شده در سه برش سیلک، سرایان و شوشود در بلوک لوت، نشانگر تنوع گونه ای تقریبا یک سان در این برش ها است. علاوه بر آن تفاوت ضخامت زیست زون ها در برش های بررسی شده، می تواند حاکی از نرخ رسوب گذاری متفاوت در بازه های زمانی مربوط به  هر زیست زون در بخش های مختلف مذکور در شرق حوضه رسوب گذاری بلوک لوت باشد.

Authors

Farah Jalili

University of Birjand

Marziyeh Notghi Moghaddam

Payame Noor University

Farah Hadavi

Ferdowsi University of Mashhad

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Amindi S.M., Navai I., “Geological Map of Grimonj۱:۱۰۰۰۰۰”, Geological Survey ...
 • Bown P.R.,Young J.R, Techniques In: Bown. P.R., (Ed.). “Calcareous nannofossil ...
 • Bown P.R.,” Calcareous nannofossil biostratigraphy”, Klower Academic publ(۱۹۹۹) ۳۱۵p ...
 • Burnett J.A., with contributions from Gallagher L.T., and Hampton M.J., ...
 • Cepek,P., Hay,W.W, “Calcareous nannoplankton and biostratigraphic subdivision of the Upper ...
 • Eftekharnejad J., (Supervior), “Geological Map of Birjand: No. K۸, ۱:۲۵۰۰۰۰ ...
 • El Gammal R., Orabi J.,“Coniacian-late Campanian Planktonic Events in the ...
 • Fauvelet E., Eftekhar-nezhad J., “ Explanatory text of the Qayen, ...
 • Fauvelet E., Eftekhar-nezhad J., (Complier), “Explanatory text of the Gazic, ...
 • Hadavi F., Notghi Moghaddam M., and Khodadadi L., “Biostratigraphy and ...
 • Kastens, K. A., Mascle, J., Auroux, C., et al., “Proc. ...
 • Khazaei A. R., Mirab Shabestari G., and Saeipour Karamjavan L., ...
 • Perch- Nielsen K., “Remarks on Late cretaceous to Pleistocene coccoliths ...
 • Perch-Nielsen K., “Mesozoic Calcareous Nannofossils”, In: Bolli, H.M. Saunders, J.B. ...
 • Roth P.H., “Cretaceous nannoplankton biostratigraphy and oceanography of the northwestern ...
 • Sissingh W., “ Biostratigraphy of cretaceous calcareous nannoplankton”, Geologie en ...
 • Stocklin J., Eftekhar-nezhad J., and Hushmand-zadeh A., “Central Lut Reconnaissance; ...
 • Tirrul R., Bell I. R., Griffis R. J., and Camp ...
 • آقانباتی، س، ع،، زمین شناسی ایران. سازمان زمین شناسی و ...
 • جلیلی، ف، رئیس السادات، س،ن، امیرشاه کرمی، م، میراب شبستری، ...
 • جلیلی، ف، هادوی، ف، نطقی مقدم، م، بایواستراتیگرافی نهشته های ...
 • شهیدی، ع، بهارفیروزی، خ، شافعی، ع. نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ ...
 • شهیدی، ع، سلامتی، ر، نگرشی بر چینه شناختی و تکتنواستراتیگرافی ...
 • گرگیج، م،ن، بررسی چینه شناسی زیستی نهشته های ماستریشتین درمقطع ...
 • گرگیج، م، د، نجفی، م، بردبار، ح، فرامینیفرهای بنتیک شاخص ...
 • مطیع بیرجندی، م، لیتواستراتیگرافی و بایواستراتیگرافی منطقه جنوب شرق قاین ...
 • وحدتی دانشمند، ف، خلقی، م، ح، ۱۳۶۵. نقشه زمین شناسی ...
 • هادوی، ف.، نانوپلانکتون های آهکی، انتشارات بنفشه، (۱۳۸۷)۵۵۸ ...
 • نمایش کامل مراجع