نقش و اهمیت همکاری هنرستان های فنی و حرفه ای و دانشگاه های برتر کشور در پیشرفت و توسعهرشته کامپیوتر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 292

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANACC11_142

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1402

Abstract:

توسعه و پیشرفت رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از پویاترین حوزه های علمی وصنعتی در دهه های اخیر، اهمیت بی نظیری پیدا کرده است. برای دستیابی به سطح عالی از دانش و مهارت دراین رشته، نیاز به همکاری فعال و موثر بین موسسات آموزشی از جمله هنرستان های فنی و حرفه ای ودانشگاه های برتر کشور اساسی به نظر میرسد. باتوجه به تدریس اینجانب در هنرستان های فنی و حرفه ای واینکه به ضوح مشاهده کرده ام که مدارس فنی و حرفه ای جایگاه ویزه ای در آموزش و بخصوص رشتهکامپیوتر دارند در این مقاله سعی شده است به بررسی نقش بیبدیل و اهمیت ارتقاء همکاری بین هنرستان ها ودانشگاه های برتر کشور در پیشبرد و توسعه رشته کامپیوتر و صنعت فناوری اطلاعات بپردازیم. از این رو، ارتقاءسطح همکاری، تبادل دانش و تجربیات، و تعامل فعال بین هنرجوبان و هنرآموزان از یک سو و دانشجویان واساتید از سوی دیگر، اساسی برای پیشرفت و افزایش کیفیت آموزش و تحصیل در این حوزه به شمار می رود.واژگان کلیدی این مقاله شامل همکاری، هنرستان های فنی و حرفه ای، دانشگاه های برتر، رشته کامپیوتر، توسعه،پیشرفت، فناوری اطلاعات، ارتباط دانشگاهی صنعتی، و تعامل هنرجویی دانشجویی می باشند.

Keywords:

همکاری هنرستانی و دانشگاهی , پیشرفت رشته کامپیوتر , توسعه آموزش فنی و حرفه ای , آموزش مهارت های کامپیوتری , تعامل دانشگاه و صنعت

Authors

فخرالدین پرویزی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار، - دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شمال، ایران

بیتا امیرشاهی

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شمال، ایران