بررسی ارزیابی قصد دانشجویان دانشگاه برای کارآفرینی دیجیتال (مورد مطالعه: دانشگاه گیلان)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 270

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCOEM05_063

تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1402

Abstract:

ایجاد کسب و کارهای جدید برای رونق اقتصادی و ثبات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سراسر جهان حیاتی است و فرصت های خوبی برای راه اندازی کسب وکارهای جدید وجود دارد . هدف این مطالعه ارزیابی عواملی است که بر قصد دانشجویان برای شروع سرمایه گذاری های جدید با استفاده از پلتفرم های فناوری پس از اتمام تحصیلشان تاثیر می گذارد. همچنین این پژوهش مدل های تحقیق جایگزین موجود را تجزیه و تحلیل می کند و با استفاده از داده های جمع آوری شده از ۷۶۳ دانشجو در دانشگاه دولتی گیلان ، اعتبار آن ها را تایید می کند. سپس از همان داده ها برای اعتبارسنجی مدل تحقیق پیشنهادی استفاده می شود و نشان می دهد که از همه مدل های جایگزین بهتر عمل می کند. یافته ها نشان می دهد که نگرش، هنجار ذهنی، امکان سنجی درک شده، مطلوبیت درک شده، تمایل به اقدام، آموزش کارآفرینی دیجیتالی و نوآوری ، سازه هایی هستند که تاثیر معناداری بر قصد کارآفرینی دارند، همچنین کنترل رفتاری درک شده و خودکارآمدی به طور معناداری بر رفتار کارآفرینانه تاثیر می گذارند. . اثرات غیرمستقیم نگرش، هنجار ذهنی، مطلوبیت درک شده، امکان پذیری درک شده، تمایل به اقدام، نوآوری، و آموزش کارآفرینی دیجیتال بر رفتار کارآفرینانه از طریق قصد کارآفرینی نیز معنادار است. این مقاله تعدادی از دستاوردهای های نظری را ارائه می دهد و مفاهمی برای اقدام و دولت دارد.

Authors

صغری اسماعیل پور

دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مهرآستان، آستانه اشرفیه، گیلان، ایران