کارکردهای گرافیک در محیط آموزشی کودکان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 136

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GIPCONF01_105

تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1402

Abstract:

گرافیک محیطی علمی است که با استفاده از آن اشکال، برگه ها، رنگ ها، و تصاویر به صورت ماهرانه و اصولی برنامه ریزی شوند تا در جهت بهتر و سادهتر شدن روابط و ارتباطات و هم چنین زیبایی محیط اطرافمان بکار روند. این علم در مکانهای آموزشی نیز بسیار تاثیرگذار هستند و باعث پیشرفت یادگیری برقرار کردن هر چه بهتر کودک با محیط اطرافش است .به علت کمبود منابع و بررسی های مربوطه شیوه پژوهشی به صورت استقرایی ، منابع و اطلاعات مورداستفاده بیشتر از کتابهای مربوط به گرافیک محیطی و قرارگرفتن در محیط های آموزشی کودکان و بررسی فضا های مربوطه به دست آمده است . در این پروژه سعی بر آن شده با در نظر گرفتن گرافیک محیطی و گرافیک فضاهای مطلوب آموزشی و یادگیری برای کودکان گام مناسبی در جهت هرچه بهتر کردن این محیط ها بردارد و نتیجه حاصل این گونه هست که اگر در محیط آموزشی کودکان از گرافیک محیطی استفاده شود در روحیه آنها تاثیر فراوانی دارد که بیشتر این تاثیرات مثبت ناشی از رنگ ها و اشکال استفادهشده است . هدف از این پروژه بررسی چگونگی بالا بردن آمار یادگیری در محیط های آموزشی با استفاده از طراحی گرافیک محیطی است و اینکه این طراحی های محیطی تا چه اندازه در یادگیری مضاعف کودکان تاثیرگذاراست .

Authors

مریم شمشیری

دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری )گرافیک( موسسه غیرانتفاعی ناصر خسرو ساوه

سمیرا شیرزادی

کارشناس ارتباط تصویری از موسسه آموزش عالی گنجینه هنر و معماری کرمانشاه

پژمان دادخواه

استادیارموسسه آموزش عالی اقبال لاهوری، مشهد، ایران