رویکردی بر حوزه های دانش مدیریت پروژه در قراردادهای مشارکت عمومی -خصوصی ((PPP

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IAACCONF01_018

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1402

Abstract:

قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) را می توان روشی برای تامین مالی پروژهها ، به خصوص پروژه های زیرساخت ، با مشارکت بخش دولتی و بخش خصوصی برشمرد. این قراردادها با توجه به سطح بالای تعاملات بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر نیازمند مدیریت دقیق ،کارآمد و یکپارچه می باشد که در این راستا استاندارهای مدیریت پروژه، حوزههای مختلفی را برای هدایت و راهبری عملیات ساخت در اختیار قرار می دهند. در این مقاله با ارائه پرسشنامه و مصاحبه با مدیران کلان، میانی و مدیران پروژهای برخی از شرکتهای دارای سوابق در مدیریت طرح های عمرانی که قراردادهای مشارکت عمومی -خصوصی متعدد را نیز، در حوزه های زیرساختهای شهری و بین شهری ، پتروشیمی و آب و فاضلاب راهبری نمودهاند، نسبت به تعیین چالشهای اساسی اقدام گردید. تمامی مدیران شرکت مذکور، دوره های استاندارد PMBOK را در شرکت متبوع خود گذرانده و نسبت به حوزههای دانش مدیریت پروژه آگاهی مکفی را داشتند و بنابراین از ایشان درخواست شد که سه اولویت مهم در حوزه های مدیریت دانش که در جلوگیری از بروز چالشها، دارای موثرترین نقش می باشند را تعیین نمایند. با بررسی اطلاعات به دست آمده مشخص گردید که مهمترین چالشهای مو جود در چنین قراردادهایی ، نبود تعامل و ارتباط موثر بین ذینفعان و ارکان قراردادی از یک سو و عدم تامین منابع مالی در روند اجرای پروژه از سوی دیگر می باشد. علاوه براین ، هشت حوزه دانش مدیریتی مورد توجه مدیران بوده و از میان آنها، »مدیریت ذینفعان پروژه« دارای بیشترین تاثیر در جلوگیری از بروز چالشها قلمداد شده است و علاوه براین ، مدیریت یکپارچگی و ارتباطات پروژه نیز دارای اهمیت قابل ملاحظه ای بوده اند.

Keywords:

قراردادهای مشارکت عمومی -خصوصی , PPP , حوزه های دانش مدیریت پروژه , چالشها , استاندارد PMBOK , مدیریت ذینفعان پروژه.

Authors

علی عباسی نجات

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه خاتم