تاثیر شایسته سالاری در گزینش منابع انسانی بر موفقیت سازمان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 169

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMEAB15_040

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1402

Abstract:

ظهور فن آوری های نوین و شتاب تحولات و تغییرات محیط سازمانها، تامین منابع انسانی متخصص و شایسته را به یک چالش اساسی تبدیل کرده است نظام شایستگی نیز همواره مورد توجه اندیشمندان و محققان حوزه مدیریت و مدیران سازمانهای مختلف اعم از دولتی و خصوصی و بنگاهها و شرکت ها بوده است امروزه عصری است که بهترین افراد که دارای تخصص ، مهارت، لیاقت و شایستگی هستند باید به عنوان مدیران و کارکنان برای احراز مشاغل سازمانی انتخاب شوند و مسئولیت های مهمی را برعهده بگیرند اگر مدیران شایسته و تربیت یافته در راس سازمانها قرار گیرند کیفیت فعالیت های سازمانی به طور فزایندی بهبود خواهد یافت زیرا شایسته سالاری و استفاده از مدیران کارآمد یکی از اصول اساسی و عوامل موفقیت سازمانها در حرکت به سوی پویایی و توسعه و تحول اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جوامع به شمار میرود. این مطالعه در زمره تحقیق های سیستماتیک ریویو است که از روش توصیفی و پیمایشی جهت جمع آوری دادههای لازم بهره برده است . این مقاله در پی آن است که شایسته سالاری و موفقیت سازمانی و مدیریت منابع انسانی در سایه گزینش صحیح افراد و سلامت اداری را بررسی کند.

Keywords:

سلامت اداری , شایسته سالاری , گزینش , موفقیت سازمانی , مدیریت منابع انسانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط

Authors

علیرضا قائم مارالانی

دانش آموخته کارشناسی مدیریت کسب و کار

صفورا یارندپور

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد تهران شرق