توسعه آلیاژ چهارتایی پایه روی و بررسی ریزساختار در حالت های مختلف میکروسکوپ الکترونی روبشی ( SE و BSE)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 76

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEMCONF11_019

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1402

Abstract:

انسانها همواره در حال تلاش برای به دست آوردن تکنیک و تجهیزات برای دیدن اجسام با ابعاد ریز هستند. امروزه میکروسکوپ های الکترونی روبشی به طور وسیعی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرند. به طوری که با بکارگیری قابلیت های نرم افزاری، اطلاعات بسیار مفیدی را در راستای مشخصه های مواد می توان به دست آورد. اساس کار میکروسکوپ الکترونی روبشی مبتنی بر روبش سطح نمونه توسط یک پرتو الکترونی است. در این پژوهش به بررسی سطح سه آلیاژ پایه روی ریخته گری شده توسط میکروسکوپ الکترونی پرداخته شد و در دو حالت الکترون های ثانویه ( SE ) و الکترون های برگشتی ( BSE ) تصاویر گرفته و مقایسه بین آنها انجام شد. تصاویر گرفته شده از آلیاژها در حالت الکترون های برگشتی ( BSE ) به علت وابستگی این الکترونها به عدد اتمی عناصر سازنده و ایجاد کنتراست فازی از کیفیت بهتری نسبت به تصاویر گرفته شده در حالت الکترون های ثانویه ( SE ) برخوردار بود. همچنین با بررسی ریزساختار آلیاژهای مورد بررسی، همان طور که انتظار می رفت و در تصاویر میکروسکوپ نوری هم دیده شد، بیشتر ریزساختار دندریتی بود که با افزودن و افزایش منیزیم به آلیاژها، مقدار این فاز دندریتی کاهش پیدا کرد و از نظر شکل نیز، این دندریت ها ظریف تر شدن و در مقابل فاز جدید یوتکتیکی ۱۱Zn۲Mg در ریزساختار دیده شد.

Authors

آذین ایزدپناه

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

همام نفاخ موسوی

دانشیار مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس