پیاده سازی یک زنجیره بلوکی برای دوقلوی دیجیتال یک سیستم رایانشی فیزیکی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 112

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IOTCONF07_028

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1402

Abstract:

سیستم های رایانشی- فیزیکی درحال تغییر نحوه تعامل انسانها با دنیای فیزیکی هستند که امروزه در مباحث صنعت، انرژی، بهداشت، شهر هوشمندکاربرد دارند. در دهه اخیر گسترش بی سابقه سیستم های رایانشی فیزیکی، تغییرات گسترده ای در صنعت ایجاد کرده است. یکی از تغییرات، اضافه شدن فناوری دوقلوی دیجیتال به عنوان یک جزء به سیستم های رایانشی-فیزیکی است. در این پژوهش از یک بازوی رباتیک به عنوان یک نمونه از سیستم رایانشی فیزیکی استفاده شده است که میتواند به عنوان یک ربات یا جزئی از یک ربات پیچیده باشد. دوقلوی دیجیتال میتواند باعث بهبود ارتباط کاربر با بازوهای رباتیک شود. افزایش استفاده از این فناوری، می تواند خطراتی را برای داده های کاربران مختلف ایجاد کند و ردیابی اطلاعات نیز مشکل میشود. منظور از داده های کاربران، دستوراتی است که برای دوقلوی دیجیتال ارسال میکنند که به دلیل حساسیت اطلاعات ثبت شده، نیاز است که داده های ذخیره شده، بدون تغییر باقی بمانند.همچنین بهتر است که کاربران دوقلوی دیجیتال از روند کار دیگر کاربران اطلاع داشته باشند. به این ترتیب در صورت ایجاد خطا به راحتی میتوان دستورات را چک کرد و مشکل را حل کرد. راه حلی که در این پژوهش مطرح شده است پیاده سازی یک زنجیرهبلوکی برای دوقلوی دیجیتال این بازوی رباتیک است. در این پژوهش زنجیره بلوکی در بستر اتریوم پیاده سازی شده است. با استفاده از این فناوری ضمن حفاظت از داده های ثبت شده از سوی کاربران، از هرگونه خسارت مالی و جانی جلوگیری می شود. این پیادهسازی بر روی بازوی رباتیک موردنظر، تاخیر قابل توجهی ایجاد نمی کند و زمان ذخیره هر دستور حدود ۶ / ۲ ثانیه است و امنیت خوبی را برای داده های ثبت شده از طرف کاربران دوقلوی دیجیتال به ارمغان میآورد. میزان تاخیر میان افزار ارائه شده در این پژوهش نیز ۵۱ میلی ثانیه است.

Keywords:

سیستم های رایانشی فیزیکی , دوقلوی دیجیتال , زنجیره بلوکی

Authors

بهناز خواجه

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان

رضا رضایی شهربانویی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان

علی بهلولی

دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان

کمال جمشیدی

استاد و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان