بررسی تجارب دانشجو معلمان نسبت به راهیان نور

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 282

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TCCHCONF01_094

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1402

Abstract:

سفر راهیان نور، سفری سیاحتی- مذهبی در ایران است که در آن، افراد به بازدید از مناطق جنگی بازمانده از جنگ ایران و عراق در غرب و جنوب غربی کشور می پردازند. در پژوهش حاضر تجارب دانشجو معلمان نسبت به راهیان نور مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر به شیوه کیفی و از نوع پدیدارشناسی بررسی شد. با توجه به ماهیت پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند از نوع معیار استفاده شد، که با مصاحبه عمیق ۶ دانشجو معلم، داده های اخذشده به اشباع رسید. داده های حاصل از تجارب دانشجو معلمان به روش کلایزی(۲۰۰۲) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های حاصل از تجارب دانشجو معلمان، در ۵ کد گزینشی "تحکیم ارزش ها"، "تاثیرات سفر"، "برکات سفر"، "مشکلات سفر"، "راهکارهای بهبود سفر" دسته بندی شد. تجارب دانشجو معلمان نسبت به راهیان نور نشان می دهد که این سفر بسیاری از ارزش های معنوی را در دانشجو معلمان ایجاد و یا تحکیم می-کند و تاثیرات زیادی بر فکر، رفتار، روح و به خصوص حوزه ی کار دانشجو معلمان دارد. سفر راهیان نور همچنین برکاتی مانند آشنایی با سیره شهدای دفاع مقدس و زیارت اماکن مقدس را در پی دارد. این سفر عاری از مشکلات نیست و مشکلاتی به خصوص در بحث آب و هوا، تغذیه و حمل و نقل برای زوار دارد که دانشجو معلمان برای حل این مشکلات و بهبود این سفر، راهکار هایی ارائه کرده اند.

Authors

محمد علی پور

دکتری برنامه ریزی درسی و مدرس دانشگاه فرهنگیان ، تهران، ایران

محمد همتی

دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

امیررضا کاظمی

دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

محمدحسین خداداده

دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران