تحلیل ساختار اقتصادی و سیاسی استان مرزی سیستان و بلوچستان در راستای توسعه اقتصادی با کشور پاکستان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 121

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSTCONF12_041

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1402

Abstract:

یکی از عرصه های نوین در مطالعات حوزه برنامه ریزی طرح های آمایش سرزمینی کشور مناطق مرزی است. تحقیق حاضر چگونگی بهره گیری از مزیت های علمی آمایش سرزمینی برای تهیه منویی کامل و جامع از توانایی های ساختارهای اقتصادی و سیاسی استان سیستان و بلوچستان برای بهره گیری از آنها به منظور گسترش روابط اقتصادی با کشور پاکستان پرسش اصلی تحقیق حاضر عبارت است از اینکه آمایش سرزمینی سیستان و بلوچستان با تاکید بر پاکستان تاثیری بر توسعه روابط اقتصادی با پاکستان خواهد گذاشت؟ فرضیه ای را که برای پاسخگویی به این سوال درصدد تحلیل و تبیین هستیم این است که به نظر می رسد که آمایش سرزمین با بررسی و تحلیل ساختار اقتصادی و سیاسی استان مرزی سیستان و بلوچستان با تاکید بر پاکستان می تواند نقشه راهی را برای توسعه روابط ایران و پاکستان آمایش سرزمینی در مناطق مرزی فراهم نماید نتایج این مقاله نشان می دهد که در استانی همچون سیستان و بلوچستان با مرزهای بسیار طولانی و تنوع جغرافیا و تنوع افکار اقتصادی و سیاسی در پاکستان که دچار ضعف و بی ثباتی است و همچنین رویارویی نظام استکباری آمریکا با ایران لزوم توجه تنگاتنگ به مسئله آمایش سرزمین با مدنظر داشتن ابعاد نظامی امری بسیار اساسی است. مسئله تحقیق حاضر چگونگی بهره گیری از مزیت های علمی آمایش سرزمینی برای بهره گیری از آنها به منظور گسترش روابط ایران و پاکستان است در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیل ابتدا طول آمایش سرزمین و مبانی نظری در این خصوص را مطالعه و سپس اصول آمایش مرزی را با استفاده از مبانی در این خصوص برداشت نموده و سپس به بررسی و تحلیل ساختار اقتصادی و سیاسی استان سیستان و بلوچستان در راستای توسعه روابط ایران و کور پاکستان در استان مرزی سیستان و بلوچستان می پردازیم. روش جمع آوری داده ها نیز کتابخانه ای و استفاده از مقالات علمی پژوهشی است.

Authors

حمید گمشادزهی

دانشجوی دکتری تخصصی روابط بین الملل