اهمیت توجه به نیازهای خاص دانش آموزان در آموزش ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 291

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CPSP01_2583

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1402

Abstract:

در آموزش ابتدایی، توجه به نیازهای خاص دانش آموزان امری بسیار حیاتی و اساسی است. نیازهای دانش آموزان ممکن است از جنبه های مختلفی نظیر تحصیلی، اجتماعی، رفتاری، روانی و انگیزشی متفاوت باشند. توجه به این نیازها به بهبود تجربه آموزشی و عملکرد دانش آموزان کمک میکند.در این مقاله، ما به بررسی اهمیت توجه به نیازهای خاص دانش آموزان در آموزش ابتدایی پرداخته ایم. در این راستا، ابتدا مسئله و اهمیت موضوع موردنظر بیان شد. سپس هدف مقاله تعریف شده و روش تحقیق مورد استفاده در مقاله معرفی گردید.در ادامه، به تفصیل به اهمیت تفاوتهای فردی در دانش آموزان پرداخته شد. نیازهای تحصیلی، اجتماعی و رفتاری، و روانی و انگیزشی دانش آموزان به عنوان نیازهای اساسی در آموزش ابتدایی مورد بررسی قرار گرفت.در بخش بعدی، تاثیر نادیده گرفتن نیازهای خاص دانش آموزان بر عملکرد آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تاثیر نقص توجه به نیازهای دانش آموزان و عواقب ناپسند این نادیده گرفتن بر عملکرد و رشد آموزشی آنها توضیح داده شد.در بخش بعدی، روشهای تشخیص نیازهای دانش آموزان با استفاده از مشاهده و تجسم، مصاحبه با دانش آموزان و اولیاء، و استفاده از ابزارهای ارزیابی مورد بررسی قرار گرفت.در نهایت، استراتژیها و راهکارهایی برای تامین نیازهای خاص دانش آموزان در آموزش ابتدایی معرفی شدند. این شامل تنظیم کلاس درس برای تنوع نیازها، استفاده از آموزش فردی و گروهی، مشارکت اولیاء و مربیان در شناخت نیازها، استفاده از پشتیبانی تخصصی، و آموزش معلمان در خصوص تشخیص نیازهای دانش آموزان میشود.در انتها، موفقیتهای حاصل از توجه به نیازهای خاص دانش آموزان بیان شد. این موفقیتها شامل توانایی یادگیری بهتر، تعامل اجتماعی بهتر، رشد شخصی و اجتماعی، کاهش شکافهای تحصیلی، توسعه استعدادها و تواناییها، افزایش اعتماد به نفس، و تعامل موثر با اولیاء و والدین میشوند.

Keywords:

توجه به نیازهای دانش آموزان , آموزش ابتدایی , نیازهای تحصیلی , نیازهای اجتماعی و رفتاری , نیازهای روانی و انگیزشی , تامین نیازهای دانش آموزان , مشاهده نیازها , مشارکت اولیاء , توسعه فرصتهای توانمندسازی , عملکرد دانش آموزان.

Authors

حسین افشاری

کارشناسی آموزش ابتدایی، آموزگار، کد پرسنلی: ۲۲۹۸۰۴۴۴

مهران سالاری

کارشناسی آموزش ابتدایی ، آموزگار ، کد پرسنلی: ۲۲۹۸۰۴۶۷

محمد زنگوئی

کارشناسی آموزش ابتدایی، آموزگار، کد پرسنلی: ۲۲۹۸۰۴۶۵

علی حیدری راد

کارشناسی آموزش ابتدایی، آموزگار، کد پرسنلی: ۲۲۹۸۰۳۹۲