روابط غذایی بین سه گونه از ماهیان غضروفی همزیست در دریای عمان: با تاکید بر مجزا بودن منابع غذایی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 92

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAEJ-7-2_008

تاریخ نمایه سازی: 24 دی 1402

Abstract:

در مطالعه حاضر روابط غذایی بین سه گونه از ماهیان غضروفی همزیست شامل Iago omanensis، Rhinobatos punctifer و Torpedo sinuspersici در اعماق بین ۵۰ تا ۱۰۰ متری در دریای عمان (محدوده آب های سیستان و بلوچستان) بررسی شد. در مجموع، ۲۳۸ نمونه با استفاده از ترالرهای بسترروب کلاس فردوس در فصل بهار و تابستان ۱۳۹۳ صید شدند و محتویات معده آن ها با شاخص های VI، FO و %IRI و آزمون آنالیز nMDS بررسی شدند. نتایج نشان داد گونه I. omanensis بیشتر از ماهیان استخوانی تغذیه می کند و در چندین معده سخت پوستان و سرپایان نیز یافت شدند. همچنین گونه T. sinuspersici نیز به صورت انتخابی تنها از ماهیان استخوانی تغذیه می کند. در طرف دیگر گونه R. punctifer از شکارچیان انتخابی بوده که بیشتر از سخت پوستان تغذیه می کند. آزمون آنالیز شباهت اختلاف معنی داری را بین رژیم غذایی سه گونه مورد مطالعه نشان داد (R=۰.۵۷۴; P=۰.۰۰۱). همچنین آنالیز شباهت تغذیه ای به صورت دو تایی بیشترین اختلاف را بین گونه های R. punctifer و  T. sinuspersici و کمترین اختلاف را بین گونه های I. omanensis و T. sinuspersici آشکار کرد. نتایج به دست آمده نشان دهنده مجزا بودن منابع غذایی برای هر گونه می باشد که می تواند با ریخت شناسی و عادات رفتاری هر گونه در ارتباط باشد.

Authors

علی رضا راستگو

دانشگاه آزاد اسلامی

تورج ولی نسب

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور (سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی)، صندوق پستی: ۶۱۱۶-۱۴۱۵۵، تهران