ارتباط استرس با الگوهای ارتباطی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 78

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AJCHOR-25-3_008

تاریخ نمایه سازی: 25 دی 1402

Abstract:

مقدمه: تولد کودک دارای کم توانی فشار زیادی بر اطرافیان و به ویژه والدین وارد کند و تمام رویاها و تخیلات آن ها را در مورد داشتن فرزندی سالم از بین ببرد و باعث مشکلاتی در ارتباطات خانوادگی و به وجود آمدن عواطف مخرب و منفی آ ن ها نسبت به کودک شود. هدف این مطالعه ارتباط استرس با الگوهای ارتباطی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر مدارس کودکان استثنایی شهر همدان در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ صورت گرفت. روش کار: در این پژوهش توصیفی- همبستگی، تمامی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر در مدارس کودکان استثنایی شهر همدان در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ که شامل ۵۳ نفر دختر و ۹۲ نفر بود، انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های پرسشنامه جمعیت شناختی، پرسشنامه استرس ادراک شده (PSS-۱۴) و مقیاس ارزیابی رابطه مادر-کودک (MCRE) جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار SPSS۲۰ تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج ضریب همبستگی چندگانه نشان داد که استرس با الگوهای ارتباطی پذیرش(۰۰۱/۰=P)، سهل گیرانه(۰۰۷/۰=P) و طرد (۰۰۱/۰=P)رابطه معنادار و منفی دارد، اما با الگوی ارتباطی بیش حمایتی رابطه ای ندارد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت داشتن کودک کم توان ذهنی برای مادران به حدی استرس ایجاد می کند که الگوهای ارتباطی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد، لذا پیشنهاد می شود برای حفظ سلامتی و ارتقاء کیفیت زندگی این دسته از مادران برنامه هایی اجرا گردد.

Authors

عفت صادقیان

مرکز تحقیقات بیمارهای مزمن (مراقبت در منزل)

زهرا محمدی

مرکز پژوهش دانشجویان

فرشید شمسایی

مرکز تحقیقات اختالالت رفتاری و سوءمصرف مواد

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Shaghaghi F, Kakojoibari AFS. [The effect of family education on ...
 • Karami J, Safiei B, Heydari Sharif P. [The effectiveness of ...
 • Morya M, Agrawal A, Upadhyaya SK, D K S. Stress ...
 • Sumit DK. Impact of quality of life in parents of ...
 • Tajeri B, Bhirai A. Relationship stress, attitudes and knowledge of ...
 • Ossanlou Z, Mohammad MP, Sorouri M. The effect of emotional ...
 • Smith LE, . MS. Social support and well-being at mid-life ...
 • Khamis V. Psychological distress among parent of children with mental ...
 • McConkey R, Truesdale-Kennedy M, Chang MY, Jarrah S, Shukri R. ...
 • Soulas T, Sultan S, Gurruchaga J, Palfi S, Fnelon G. ...
 • Shokohi Yekta M, Zamani N. [Efficacy of anger management training ...
 • Maughan A, Cicchetti D, Toth SL, Rogosch FA. Earlyoccurring maternal ...
 • Anbari K, Mahdavian A, Naderi S. [Factors predictive of communication ...
 • Khanjani Z, Hashemi T, Peymannia B, Aghagolzadeh M. [Relationship between ...
 • Hadizad T, Sajedi F, Molali G. [Examine the relationship between ...
 • Kimiaii A, Mehrabi H, Mirzaii Z. [Comparison of mental health ...
 • Tajeri B. [Stress, religion attitude and awareness of mothers with ...
 • Bailey DB, Jr., Golden RN, Roberts J, Ford A. Maternal ...
 • Olsson MB, Hwang CP. Depression in mothers and fathers of ...
 • Hedov G, Anneren G, Wikblad K. Self-perceived health in Swedish ...
 • Hedov G, Wikblad K, Anneren G. Sickness absence in Swedish ...
 • Smith TB, Oliver MN, Innocenti MS. Parenting stress in families ...
 • King M, Shields N, Imms C, Black M, Ardern C. ...
 • McCarthy A, Cuskelly M, van Kraayenoord CE, Cohen J. Predictors ...
 • Salari M, Kashaninia Z, Davachi A, Zoladl M, Babai G. ...
 • Hadizad T, Sajedi F, Movallali G. [The effectiveness of resiliency ...
 • Amiri M, Afrooz A, Malahmadi E, Javadi S, Nour-allahi F, ...
 • Enten RS, Golan M. Parenting styles and weight-related symptoms and ...
 • Cuzzocrea F, Larcan R. Parent training for families with mentally ...
 • M S. [Effectiveness of social skills training in reducing conflicts ...
 • نمایش کامل مراجع