بررسی تاثیر تمرینات تن آرامی بر سرزندگی زنان نخست باردار مراجعه کننده به مرکز مراقبتهای پره ناتال فامنین،همدان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AJCHOR-25-3_006

تاریخ نمایه سازی: 25 دی 1402

Abstract:

مقدمه: سرزندگی به عنوان یکی از مولفه های بهزیستی ذهنی در بارداری کاهش پیدا می کند. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر تمرینات بدنی بر سرزندگی زنان نخست باردار مراجعه کننده به مرکز مراقبتهای پره ناتال فامنین همدان بوده است. روش کار: در مطالعه نیمه تجربی حاضر ۱۰۰ زن نخست باردار مراجعه کننده به یک مرکز مراقبتهای پره ناتال در دو گروه ۵۰ نفره آزمون و کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند. قبل از مداخله، تمامی زنان دو گروه پرسشنامه های سرزندگی و مشخصات دموگرافیک را تکمیل کردند. برای زنان گروه آزمون۸ جلسه کلاس با تاکید بر تمرینات بدنی و تن آرامی، هر دو هفته یکبار به مدت یکساعت و نیم برگزار گردید و از آنها خواسته شد تا تمرینات را در منزل انجام دهند. گروه کنترل نیز مراقبتهای روتین درمانگاه پره ناتال رادریافت می کردند. پس از پایان جلسات، پرسشنامه ها مجددا" توسط هر دو گروه آزمون و کنترل تکمیل گردید و داده ها قبل و بعد از مداخله و نیز بین دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت. یافته ها: میانگین نمرات سرزندگی زنان نخست باردار در گروه آزمون، بعد از انجام تمرینات بدنی بطور معناداری افزایش یافت(از۳۱/۷±۵۸/۳۳ به ۵۵/۴±۳۲/۳۸)، در حالیکه سرزندگی زنان گروه کنترل کاهش پیدا کرده(از۷۱/۷±۳۲/۳۶ به ۳۰/۷±۹۶/۲۷)و تفاوت معناداری با قبل از مداخله نشان داد(۰۵/۰>P). نتیجه نهایی: مطالعه حاضر اهمیت انجام تمرینات بدنی به عنوان یک مداخله بهداشتی آسان و در دسترس را که می تواند به افزایش سرزندگی زنان نخست باردار منجر شوند، مورد تایید قرار داد.

Authors

فرزانه سلطانی

Hamadan University of Medical Sciences

پریسا پارسا

Hamadan University of Medical Sciences

سامره قلیچ خانی

Hamadan University of Medical Sciences

قدرت ا... روشنایی

Hamadan University of Medical Sciences

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Abbaszadeh F, Kafaei Atrian M, Masoudi Alavi N, Bagheri A, ...
 • Glazier RH, Elgar FJ, Goel V, Holzapfel S. Stress, social ...
 • Bahadoran P, Asefi F, Oreyzi H, Valiani M. The effect ...
 • Woods SM, Melville JL, Guo Y, Fan MY, Gavin A. ...
 • Evans J, Heron J, Francomb H, Oke S, Golding J. ...
 • Dayan J, Creveuil C, Herlicoviez M, Herbel C, Baranger E, ...
 • Muraven M, Gagne M, Rosman H. Helpful Self-Control: Autonomy Support, ...
 • Yevchak AM, Loeb SJ, Fick DM. Promoting cognitive health and ...
 • Hotelling BA. Promoting wellness in lamaze classes. J Perinat Educ. ...
 • Larsson L, Lindqvist PG. Low-impact exercise during pregnancya study of ...
 • Committee on Obstetric P. ACOG committee opinion. Exercise during pregnancy ...
 • Sadeghi A, Sirati Nir M, Hajiamini Ebadi A, Naderi Z, ...
 • Yousefzadeh S, Esmaeili Darmiyan M, Asadi Younesi M, Shakeri MT. ...
 • Melzer K, Schutz Y, Boulvain M, Kayser B. Physical activity ...
 • Ryan RM, Frederick C. On energy, personality, and health: subjective ...
 • Zautra A, Smith B, Affleck G, Tennen H. Examinations of ...
 • Lara MA, Navarro C, Navarrete L. Outcome results of a ...
 • Kargarfard M, Arizi Samani H, Bahadoran P. The relationship between ...
 • Barakat R, Pelaez M, Montejo R, Luaces M, Zakynthinaki M. ...
 • Farahani A. Comparison of quality of life for participants and ...
 • Di Mascio D, Magro-Malosso ER, Saccone G, Marhefka GD, Berghella ...
 • Kramer MS. Aerobic exercise for women during pregnancy. Cochrane Database ...
 • نمایش کامل مراجع