تاثیر بیدردی اپیدورال و اسپاینال بر پیامدهای مادری و نوزادی در زایمانهای طبیعی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 86

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AJCHOR-25-3_005

تاریخ نمایه سازی: 25 دی 1402

Abstract:

مقدمه. کاهش مناسب درد زایمانی همواره یکی از مهمترین اهداف علم طب بوده است و درخواست تسکین درد لیبر از طرف بیمار ضرورت کافی برای کاربرد روشهای تسکسن درد محسوب می­شود. این مطالعه جهت مقایسه تاثیر بیدردی اسپاینال و اپیدورال بر پیامدهای مادری و نوزادی انجام شد. روش کار. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی بود که بر روی ۱۲۶ زن باردار انجام شد. زنان بارداری که معیارهای ورود به مطالعه و رضایتنامه جهت انجام زایمان بیدرد را داشتند وارد مطالعه شدند. و در گروههای زایمان بی درد (اسپاینال و اپیدورال) قرار گرفتند. گروه کنترل نیز از بین افرادی انتخاب شدند که معیارهای ورود را دارا بوده ولی تمایلی به انجام زایمان بیدرد نداشتند. سه گروه با استفاده از آزمونهای آماری مورد مقایسه قرار گرفتند. ۰.۰۵>p  نیز معنی­دار در نظر گرفته شد. یافته ­ها. نتایج نشان داد طول مراحل اول و دوم لیبر در گروه بدون مداخله کمتر از گروههای بیدرد بود ولی این تفاوتها از نظر آماری معنی­دار نبود. نوع زایمانها، نمرات آپگار نوزاد و میزان درد اپیزیاتومی نیز بین سه گروه تفاوت معنی دار آماری نداشت. هیچ یک از مادران در گروهها مبتلا به عوارضی مانند سردرد و هیپرترمی نشدند. نتیجه­ گیری. یافته­ های حاصل از این مطالعه نشان داد که هیچ یک از روشهای بیدردی مورد استفاده تاثیرات منفی بر پیامدهای مادری و نوزادی نداشتند. با توجه به نتایج ضد و نقیضی که در مطالعات مختلف نشان داده شده است، انجام مطالعات بیشتر در شرایط یکسان و با گروههای همسان از نظر متغیرهای مداخله­گر ضروری بنظر می­رسد.

Authors

ناهید رادنیا

Hamadan University of Medical Sciences

مریم عطااللهی

Hamadan University of Medical Sciences

سمیرا توکلیان

Hamadan University of Medical Sciences

نسرین موفق

Hamadan University of Medical Sciences

مرضیه اتوگرا

PhD of health education and health promotion, Department of public health, health sciences research center, faculty of health, Hamadan University of Medical sciences, Hamadan, Iran.

نسرین شیرمحمدی خرم

Hamadan University of Medical Sciences

فریده کاظمی

Shahid Beheshti University of Medical Sciences

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Silva M, Halpern SH. Epidural analgesia for labor: Current techniques. ...
 • Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Hauth J, Rouse D, ...
 • Ghanjavi A, Paghande F, Ebrahiminejad GR. [The Quality and Intensity ...
 • Wall PD, Melzack R. Textbook of Pain: Churchill Livingstone; ۱۹۹۹ ...
 • Ogboli-Nwasor EO, Adaji SE. Between pain and pleasure: Pregnant women's ...
 • Sercekus P, Okumus H. Fears associated with childbirth among nulliparous ...
 • Storksen HT, Garthus-Niegel S, Adams SS, Vangen S, Eberhard-Gran M. ...
 • Nilsson C, Lundgren I. Women's lived experience of fear of ...
 • Størksen HT, Garthus-Niegel S, Adams SS, Vangen S, Eberhard-Gran M. ...
 • Sharma SK, Alexander JM, Messick G, Bloom SL, McIntire DD, ...
 • Cunningham G, Leveno JK, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, ...
 • Bragg F, Cromwell DA, Edozien LC, Gurol-Urganci I, Mahmood TA, ...
 • Phadungkiatwattana P, Tongsakul N. Analyzing the impact of private service ...
 • Tillett J. Should elective cesarean birth be an accepted option ...
 • Rashidian A. [Health Observatory: First Report I.R. Iran Multiple-Indicator Demographic ...
 • Goodman P, Mackey MC, Tavakoli AS. Factors related to childbirth ...
 • Education MoHaM. health sector evolution ۲۰۱۵ [updated ۲۰۱۷; cited ۲۰۱۵ ...
 • Jones L, Othman M, Dowswell T, Alfirevic Z, Gates S, ...
 • Declercq ER, Sakala C, Corry MP, Applebaum S. Listening to ...
 • Hasegawa J, Farina A, Turchi G, Hasegawa Y, Zanello M, ...
 • Agrawal D, Makhija B, Arora M, Haritwal A, Gurha P. ...
 • Rafiei MR, Behnamfar F, Abdekhoda M, Mosavi GA. Evaluation of ...
 • Malek Khosravi S, Rezavend N, Karbasfroushan A, Zanganeh M, Mokri ...
 • Leighton BL, Halpern SH. The effects of epidural analgesia on ...
 • نمایش کامل مراجع