تبیینی بر مولفه های تاثیرگذار قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران بر جنبش سیاسی شیعیان عراق

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 20

This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPIR-10-38_014

تاریخ نمایه سازی: 28 دی 1402

Abstract:

تبیینی بر مولفه های تاثیرگذار قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران بر جنبش سیاسی شیعیان عراق عرفان صفری [۱]- سید شمس الدین صادقی [۲]      تاریخ دریافت:۲۰/۳/۱۳۹۷- تاریخ پذیرش:۲۴/۷/۱۳۹۷ چکیده: پیروزی انقلاب اسلامی در واپسین دهه­ های قرن بیستم میلادی آثار مهمی بر جنبش­های سیاسی ملل مسلمان منطقه خاورمیانه بر جای نهاد. این اثرات بیشتر از جانب مولفه ­های قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران نظیر مردم سالاری دینی، اسلام سیاسی، ولایت پذیری و عدالت گرایی و ارزش­های منبعث شده از آن برآمده است. در این میان شیعیان عراق که به لحاظ هویتی و اعتقادی با مردم مسلمان ایران سنخیت بیشتری داشتند، بیشترین قرابت را با ابعاد قدرت نرم انقلاب اسلامی برقرار کرده ­اند. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و بهره گیری از دیپلماسی عمومی که بیشتر معطوف به نحوه برقراری ارتباط و تاثیرگذاری یک کشور بر شهروندان کشورهای دیگر می­ باشد، ساز و کار لازم را به کشور می­ دهد تا قدرت نرم خود را تقویت و هدایت کند و در نهایت برای کشور ایجاد قدرت کند. لذادیپلماسی عمومی، به عنوان بنیاد تحقق عملی قدرت نرم ایران درعراق محسوب می­شود. واژگان کلیدی : انقلاب اسلامی، قدرت نرم، جنبش سیاسی، شیعه، عراق [۱]- دانش آموخته کارشناسی ارشد، رشته علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه ،ایران e_safari۹۶@yahoo.com [۲]- دانشیار و عضو هیات علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه ،ایران (نویسنده مسئول) sh.sadeghi۱۹۷۱@gmail.com