برآورد بهای تمام شده خدمات بخش مراقبت ویژه نوزادان با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC )

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 80

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NKUMS-10-4_013

تاریخ نمایه سازی: 29 دی 1402

Abstract:

مقدمه: یکی از هدف های هر نظام، مدیریت هزینه و هزینه یابی برای کمک به سازمان ها به منظور ارائه کالاها و خدمات با کیفیت در محیط رقابتی است. هدف این تحقیق محاسبه بهای تمام شده خدمات بخش NICU بیمارستان بنت الهدی بجنورد با استفاده از روش ABC می باشد. روش کار : مطالعه حاضر از نوع مطالعات کاربردی می باشد که به صورت مقطعی و گذشته نگر جهت تعیین بهای تمام شده روز بستری بیمارستان بنت الهدی  بجنورد در سال ۱۳۹۵ به روش هزینه یابی برمبنای فعالیت انجام گرفته است. ابزار گردآوری داده ها مشاهده، مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک، و صورت های مالی موجود در بیمارستان بوده است، پس از تعیین هزینه­های هر مرکز فعالیت برای برآورد سهم هزینه های سایر بخش ها در مرکز فعالیت ان آی سی یو از روش تسهیم مستقیم هزینه ها استفاده شده است. یافته­ ها : محاسبات انجام شده نشان داد که بهای تمام شده خدمات بخش ان آی سی یو بیمارستان برابر با ۵۶۹/۹۵۲/۲۹۲/۳۷ ریال معادل با ۶/۱۳ درصد از هزینه های بیمارستان است. که ۴۵/۷۶ درصد هزینه ها مربوط به هزینه جبران خدمت کارکنان، ۴۴/۱ درصد هزینه­ها مربوط به هزینه­های مواد و ملزومات مصرفی، ۲۴/۲۱ درصد هزینه­ها مربوط به هزینه سربار غیرمستقیم و ۸۷/۰ درصد هزینه­ها مربوط به هزینه­های سربار مستقیم است. بهای تمام شده یک روز تخت اشغالی این بخش ۸,۶۰۹,۹۰۵ ریال محاسبه گردید. نتیجه ­گیری : قسمت عمده بهای تمام شده خدمات بخش ان آی سی یو هزینه خدمات کارکنان می­باشد، با استفاده بهینه از کارکنان و منابع، بهره وری افزایش و ارائه خدمات بیشتر می شود ، لذا بکارگیری الگوی مصرف صحیح مواد و ملزومات مصرفی می تواند تاثیر زیادی بر کاهش قیمت تمام شده خدمات داشته باشد .

Keywords:

Cost of Services , Neonatal Intensive Care Unit (NICU) , Activity-based Costing (ABC) , Hospital Costs , بهای تمام شده خدمات , بخش مراقبت ویژه نوزادان , هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC) , هزینه های بیمارستان

Authors

زهرا رحمانیه

MSc Student in Health Services Management, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran

امین قاسم بگلو

Assistant Professor, Department of Health Services Management, Islamic Azad University, Tehran Medical Sciences Branch, Tehran, Iran

خلیل علی محمدزاده

Associate Professor, Department of Health Services Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Roberts M, Hsiao W, Berman P, Reich M. Getting health ...
 • Ergün FA, Ağirbaş I, Kuzu I. Activity-Based Costing for Pathology ...
 • Rezapour A, Arabloo J, Soleimani MJ, Ebadi Fard Azar F, ...
 • Nasiripoor A, Tbibi S, Maleki M, Norozi T. Computing the ...
 • Hadian M, Mohammadzadeh A, Imani A, Golestani M. Analysis and ...
 • Niazi S, Jahani M, Mahmoodi G. Evaluation of human resources ...
 • Naghavian M, Naghshine A, Abdi M, Jahani M. The evaluation ...
 • Hejazi R, Saadat R. A review on activities based cost ...
 • Ebadi Fard Azar F, Gorji H, Esmaeili R. Calculation and ...
 • Toussaint J, Shortell S, Mannon M, editors. Improving the value ...
 • WHO. Out-ofpocket as percent of current health expenditure (CHE) Geneva: ...
 • Sajadi HS, Zaboli R. An Assessment of the Positive Effects ...
 • The Iran’s Ministry of Health. Health department report in the ...
 • Beyranvand R, Ebadi Fard Azar F, Emamgholipour S, Arab M. ...
 • Afshari A, Khatib Semnani MA, Rahim Nia R, Anvari Savojbolaghi ...
 • Turney P. Activity based costing, (ABC) to determine the cost ...
 • Khani A, Mehrani S, Ghane E. Applying time-driven activity-based costing ...
 • Aeenparast A, Farzadi F, Maftoon F, Zahirian Moghadam T. Feasibility ...
 • Rajaei Azarkhavarani A, Rajaeepour S, Hoveida R, Movahedi F. The ...
 • Javanbakht M, Mashayekhi A, Salavati S, Mohammadzadeh A. An application ...
 • Karabatsou D, Tsironi M, Tsigou E, Boutzouka E, Katsoulas T, ...
 • Hosseini B, Heidarzadeh M, Toolou Kouroshi A. Standards for planning ...
 • Rajabi A, editor Designing an Activity-Based Costing System (ABC) to ...
 • Rezazadeh H. Applying activity- based costing(ABC) to determine the cost ...
 • Mokhles Farahani M. [Activity-based costing systems in small companies]. ۱st ...
 • Namazi M, Ghafari MJ, Ebrahimzade Karizaki M. A comparative review ...
 • Moerer O, Plock E, Mgbor U, Schmid A, Schneider H, ...
 • French KE, Guzman AB, Rubio AC, Frenzel JC, Feeley TW, ...
 • Rezapour A, Tourani S, Sheydaei H. Break Even Situation Analyzes ...
 • Amiri M, Shariati M, Chaman R, Yaghoti A, Bagheri H, ...
 • Mohammadi Y, Baghestani E, Bahrami M, Entezarian Ardekani S, Ahmadi ...
 • Torabi A, Keshavarz K, Najafpour Z, Mohamadi E. Computing cost ...
 • نمایش کامل مراجع