روانسنجی ابزار سنجش باورهای مرتبط با رعایت رژیم غذایی مناسب در بیماران دیابتی نوع ۲

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NKUMS-6-2_010

تاریخ نمایه سازی: 29 دی 1402

Abstract:

چکیده زمینه و هدف: در مطالعات مختلف اشاره شده است که تغییرات در جهت بهبود رژیم غذایی، می تواند بر کنترل دیابت نوع ۲ موثر باشند. درک باورهای افراد مبتلا به دیابت در مورد رعایت رژیم غذایی سالم ممکن است به توسعه مداخلات برای تغییر این اعتقادات و باورها به عنوان مکانیزمی برای تغییر رفتار رعایت رژیم غذایی سالم در این جمعیت کمک نماید. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی روایی و پایایی ابزار طراحی شده بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده برای سنجش باورهای افراد حول رعایت رژیم غذایی سالم در بیماران دیابتی می باشد. مواد و روش کار: پژوهش حاضر مطالعه ای مقطعی با استفاده از پرسشنامه خود ایفا می باشد که در کلنیک دیابت شهرستان سمیرم انجام شده است. شرکت کنندگان ۱۴۲ نفر بیمار دیابتی بدون علامت بوده اند. متغیرهای اندازه گیری شده شامل نگرش، هنجار انتزاعی، کنترل رفتاری درک شده و قصد رفتاری بود. روایی ساختاری با استفاده از تحلیل عاملی بررسی شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و آزمون مجدد مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: تمامی بارهای تحلیل عاملی اکتشافی بزرگتر از ۴/۰ بودند. آلفای کرونباخ برای نگرش، هنجار انتزاعی، کنترل رفتاری درک شده و قصد رفتاری به ترتیب معادل ۹۲/۰، ۹۱/۰، ۹۱/۰ و ۹/۰ بود. تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که سازه های مدل برازش کافی را جهت پیش بینی قصد رفتاری برای رعایت رژیم غذایی مناسب را دارند. آزمون مجدد ابزار پایایی ۲ ماهه ی پرسشنامه را نشان داد. نتیجه گیری: پرسشنامه مورد بررسی برای سنجش سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده برای رعایت رژیم غذایی سالم در بیماران دیابتی از روایی و پایایی کافی برخوردار می باشد.

Keywords:

Key Words: beliefs , diabetes mellitus , theory of planned behavior , questionnaire , واژه های کلیدی: باورها , دیابت ملیتوس , نظریه ی رفتار برنامه ریزی شده , پرسشنامه

Authors

حسین روحانی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

احمد علی اسلامی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مهدی راعی

دانشگاه علوم پزشکی قم

حمید توکلی قوچانی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

عاطفه افشاری

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Blue CL,Does the Theory of Planned Behavior Identify Diabetes‐Related Cognitions ...
 • Zhang P, Zhang X, Brown J, Vistisen D, Sicree R, ...
 • Esteghamati A, Etemad K, Koohpayehzadeh J, Abbasi M, Meysamie A, ...
 • Omondi D, Walingo G, Mbagaya G, Othuon L, Predicting dietary ...
 • Zoellner J, Estabrooks PA, Davy BM, Chen Y-C, You W, ...
 • Seagle HM, Strain GW, Makris A, Reeves RS, Position of ...
 • Whitehead D, Russell G, How effective are health education programmes—resistance, ...
 • Didarloo A, Shojaezadeh D, Eftekhar H, Factors Influencing Physical Activity ...
 • White KM, Terry DJ, Troup C, Rempel LA, Norman P, ...
 • Ajzen I, The theory of planned behavior. Organizational behavior and ...
 • Ajzen I, Perceived Behavioral Control, Self‐Efficacy, Locus of Control and ...
 • Blue CL, Marrero DG, Psychometric properties of the healthful eating ...
 • Ajzen I, Constructing a TPB questionnaire: Conceptual and methodological considerations, ...
 • Committee DGA, Report of the Dietary Guidelines Advisory Committee on ...
 • Nunnally JC, Bernstein IH, Berge JMt. Psychometric theory: McGraw-Hill New ...
 • Karimi M, Eshrati B, The effect of health promotion model-based ...
 • Nguyen MN, Otis J, Potvin L, Determinants of intention to ...
 • Armitage CJ, Conner M, Distinguishing Perceptions of Control From Self‐Efficacy: ...
 • Sjoberg S, Kim K, Reicks M, Applying the theory of ...
 • Leung SF, Lee KL, Lee SM, Leung SC, Hung WS, ...
 • Blue CL, Does the Theory of Planned Behavior Identify Diabetes ...
 • نمایش کامل مراجع