سرزنش بزه دیده با نگرشی به قربانیان اسیدپاشی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 137

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWCONFN01_081

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1402

Abstract:

با ظهور بزه دیده شناسی در دهه های اخیر و با مطالعه سهم و نقش بزه دیده در وضعیت پیش ارتکابی در پرتو نظریه شتاب دهندگی بزه دیده در ذیل بزه دیده شناسی تعامل گرا، بزه دیده شناسان به این نتیجه رسیدند که نقش بزه دیده در برخی از جرایم چنان شدت میابد که می توان او را شایسته سرزنش دانست به گونه ای که حتی او را مسئول بزه دیدگی خودش معرفی کرد. در واقع بزه دیده به خاطر نقشی که در بی احتیاطی، بی حفاظی، ارتباط با بزهکار، تحریک گری، تشویق گری، سبک زندگی و فعالیت روزمرهای که داشته نقش شتابگر را در تسهیل بزه دیدگی خود ایفا کرده و ازاین حیث قابل سرزنش دانسته می شود. در این مقاله سعی داریم تا با مطالعه علل بزه دیدگی زنان در جرم اسیدپاشی به بررسی رفتار و گفتار تحریک آمیز بزه دیده در ارتکاب جرم، تاثیر آن بر کیفیات مخففه قانونی و قضایی، رویکردهای حمایتی از بزه دیده و راه های پیشگیری از بزه دیدگی بپردازیم.

Keywords:

سرزنش بزه دیده , نقش بزه دیده , اسیدپاشی , رفتار و گفتار تحریک آمیز , بزهکار , پیشگیری از بزه دیدگی

Authors

فاطمه سالاری نسب

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی