عدالت اجتماعی و اقتصادی و رفاه اجتماعی

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 131

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NADHS01_070

تاریخ نمایه سازی: 8 بهمن 1402

Abstract:

مفهوم عدالت از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بوده و یکی از مفاهیم محوری هرگونه اندیشه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را تشکیل میدهد. عدالت را می توان بعنوان بزرگترین هدف از تشکیل حکومت تلقی کرد. عدالت به قدری با اهمیت بوده و به سرنوشت ملتها و دولتها پیوند خورده که هیچ ملت و مکتب و اندیشمند سیاسی و اجتماعی آن را نادیده نگرفته و حتی حکومتها نیز سعی بر آن داشته اند که خود و نظامشان را معتقد به آن دانسته و هدف خود را عدالت بیان نمایند.از طرف دیگر رفاه اجتماعی به عنوان مهمترین دغدغه جامعه به شمار میآید که نیازمند شرایط و بسترهای مناسب میباشد که عدالت اجتماعی و اقتصادی یکی از مهمترین این شرایط می باشد. به عبارت دیگر، عدالت اجتماعی و اقتصادی ابزاری است که در واقع به مردم آرامش و رفاه و آسایش میدهد و تبعیض، نابرابری، ناامنی، استبداد، بردگی، زورگویی، محرومیت و فقر را از میان می برد. این نوع عدالت اشاره به این دارد که گروه های مختلف اجتماعی، اقوام، نژادها، ادیان و مذاهب از امکان یکسانی برای بارور نمودن و بیان دیدگاه های مورد علاقه شان برخوردار باشند. یعنی هویتهای مختلف اجتماعی فرهنگی بتوانند در عین حفظ ارزشها و سبک زندگیشان در حد استحقاق خود در حیات جامعه حضور و سازنده داشته باشند.

Keywords:

عدالت , عدالت اجتماعی و اقتصادی , رفاه اجتماعی , بهزیستی , توانمندسازی

Authors

سولماز عبادی

کارشناس معاونت اقتصادی