مطالعه تحلیلی تاثیر توسعه پایدار در تحول معاهدات سرمایه گذاری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 124

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IICMOCONF09_111

تاریخ نمایه سازی: 8 بهمن 1402

Abstract:

توسعه پایدار از مفاهیم اصلی حقوق بین الملل محیط زیست تلقی می گردد و با توجه به ارتباط نزدیک با حقوق بین الملل سرمایه گذاری و تاثیراتی که سرمایه گذاریهای خارجی ممکن است و این مفهوم بگذارد بررسی شایسته جایگاه توسعه پایدار در حقوق بین الملل سرمایه گذاری لازم و ضروری به نظر میرسید تحقیق حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی و با هدف تبیین میزان اثرگذاری توسعه پایدار در تحول معاهدات سرمایه گذاری نوشته شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که توسعه پایدار مفهومی است که دارای سه بعد اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی می باشد و این سه بعد همچون اضلاع یک مثلث در کنار یکدیگر دیده میشوند بنابراین اگر توسعه صرفا به قصد تامین اقتصادی باشد در عمل نتیجه ای در پی نخواهد داشت لذا در نظر گرفتن هر سه بعد در فعالیتهای سرمایه گذاری می تواند به تحقق واقعی این مفهوم نوظهور کمک بسیاری کند. دایره شمول مفهوم توسعه پایدار را نباید محدود به برآوردن نیازهای نسل امروز بدون به خطر انداختن نیازهای نسل آینده پنداشت. آنچه بدیهی به نظر میرسد این است که ارتباط این حوزه از حقوق بین الملل محیط زیست با حقوق بین الملل سرمایه گذاری هنوز کاملا قوام نیافته و نیازمند قانونگذاری و توجه از سوی جامعه بین المللی در کل می باشد.