بازپیرایی عملکردی - کالبدی هویت بافت فرسوده تاریخی شهر قزوین با تاکید بر عنصر راه نمونه موردی خیابان عبید زاکانی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 65

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CBEAUI07_087

تاریخ نمایه سازی: 8 بهمن 1402

Abstract:

فضاهای شهری هویت یافته زمینه مشارکت و تعامل مردم را فراهم آورده و احساس تعلق به محیط و جریانی از فرهنگ ، اندیشه و تجربه های انسانی را برقرار خواهد ساخت ، حضور انسان در آنها موجب پویایی هر چه بیشتر شده و منجر به بهبود محیط زندگی خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف کاربردی از نوع کیفی است و با مطالعات میدانی و همچین استفاده از روش توصیفی - تحلیلی (با استناد به متون و مصادیق موجود) و بهره گیری از ماتریس SWOT ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها، راهبردهای کاربردی جهت مقابله با ضعف ها و تهدیدها را با بهره گیری از قوتها و فرصت ها ارائه می دهد که با توجه به تمرکز پژوهش بر نظام کالبدی - بصری با استفاده از راهکارهای عملیاتی مطابق با راهبردهای تعیین شده به ساماندهی نظام کالبدی و بصری گذر تاریخی عبیدزاکانی که در حال حاضر دچار نابسامانی و آشفتگی بصری است ، می پردازد.

Authors

مریم قاسمی

کارشناسی ارشد، گروه معماری ، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ، ایران

گلوریا عصار

کارشناسی ارشد، گروه شهرسازی ، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ، ایران