بررسی مشکلات بافت های تاریخی ایران (نمونه موردی:بافت تاریخی شیراز)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 91

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSHCONF21_084

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1402

Abstract:

وقتی اسم بافت های تاریخی به میان می آید به همراه آن به موضوع حفاظت و مرمت نیز پرداخته می شود و قطعا بهسازی ، حفاظت و مرمت این مناطق از مهم ترین وظایف هر شهر ، برای زنده نگه داشتن تاریخ و هم چنین توسعه گردشگری و اقتصاد در این مناطق می باشد.در این مقاله سعی بر این شده است که به مشکلات موجود دربافت های تاریخی ، مسائل و همچنین راه حل ها پرداخته شود .همچنین آسیب شناسی های سیاسی ،تاریخی ، اقتصادی ، فرهنگی و طبیعی به صورت کلی و خلاصه بررسی می گردد در نتیجه، این تحقیق رویکردی عمل گرایانه و پایدار را برای تحلیل هویت تاریخی اتخاذ می کند و از یک روش توصیفی- تحلیلی برای بررسی دقیق راهبردهای حفاظتی استفاده می کند. مطالعات کتابخانه ای گسترده و جمع آوری داده ها، تحقیقات را تقویت می کند و درک جامعی از موضوع ارائه می دهد.بررسی های انجام شده، همراه با اقدامات انجام شده در احیای بافت های تاریخی ارزشمند، تغییر کاربری همسو با نیازهای معاصر را بدون به خطر انداختن یکپارچگی بافت های تاریخی شهری فرسوده نشان می دهد. راه حل های علمی که ریشه در نوسازی پدیده ها و معیارهای ساختار فضایی دارد، به احیای موفق بافت های شهری تاریخی کمک می کند.

Authors

امیرعلی محمدیان

دانشجوی کارشناسی پیوسته معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز ، شیراز ، ایران

حانیه احمدی

دانشجوی کارشناسی پیوسته معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز ، شیراز ، ایران .

الهام دهقانی

دانش آموخته دکتری ،گروه معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ،بوشهر ،ایران