بررسی مروری ارتباط رفاه ذهنی و ایمنی بر روی تعهد کارکنان آتش نشانی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 123

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CMUECONF10_051

تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1402

Abstract:

آتشنشانی شغلی است که بدون وقفه در شبانه روز فعال است، چرا که محافظت از جان و مال افراد جامعه ساعتنمی شناسد. بنابراین توجه به مقوله رفاه ذهنی کارکنان (توجه به کیفیت زندگی، سلامت روان، و نشاط) و ایمنی(حفظ و مصونیت در برابر حوادث و سوانح) آنان می تواند تعهد کارکنان را نسبت به سازمان افزایش دهد. با توجهبه اهمیت این موضوع در این تحقیق به بررسی مروری ارتباط رفاه ذهنی و ایمنی بر روی تعهد کارکنان آتشنشانی پرداخته شده است.

Keywords:

رفاه ذهنی , ایمنی , بر روی تعهد کارکنان

Authors

حسن نجمی

کارشناسان ایمنی و عملیات سازمان آتش نشانی مشهد

محمدرضا زهانی

کارشناسان ایمنی و عملیات سازمان آتش نشانی مشهد

امید حسین زاده نژاد

کارشناسان ایمنی و عملیات سازمان آتش نشانی مشهد

مجتبی پردلی

کارشناسان ایمنی و عملیات سازمان آتش نشانی مشهد