بهینه سازی بازده ماشین سنکرون مغناطیس دائم دیسکی به کمک الگوریتم ژنتیک مبتنی بر مدار معادل مغناطیسی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 81

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISCEL04_041

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1402

Abstract:

ماشین سنکرون مغناطیس دائم دیسکی به طور روزافزون در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند. افزایش راندمان این ماشین ها می تواند کمک شایانی به کاهش مصرف انرژی در صنعت نماید. در این مقاله بر اساس مدلسازی با مدار معادل مغناطیسی تلفات و راندمان ماشین با دقت مناسبی محاسبه می گردد. سپس یک نمونه طراحی شده از ماشین به منظور افزایش بازده توسط الگوریتم ژنتیک و مدلسازی انجام شده، بهینه سازی می شود. در نهایت ماشین بهینه سازی شده توسط روش اجزاء محدود در حالت دینامیکی تحلیل می گردد.

Authors

محمد رجبی سبدانی

استادیار گروه برق، دانشکده مهندسی برق، واحد هرند، دانشگاه آزاد اسلامی، هرند، اصفهان، ایران