تفسیر و تاویل آیات قرآن و احادیث در اشعار مولانا

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 92

This Paper With 38 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CELPA10_031

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1402

Abstract:

مقاله حاضر دیدگاه مولوی درباره تفسیر و تاویل قرآن بررسی می شود نخست درباره اهمیت آیات قرآن حکیم در اشعار مولوی توضیحاتی داده می شود بعد پارهای از تفسیرهای علمی و ذوقی مولانا نیز ضمیمه می گردد. همچنین نمونه هایی از اقتباس های مثنوی مولانا از قرآن بازگویی می شود، در ادامه برای آشنایی مستقیم تر و نزدیکتر با اندیشه ها و افکار قرآنی مولانا، و شناخت و شان و شخصیت قرآن کریم در مثنوی شریف، سعی کردیم نظریه های مولانا را با شماره و ذکر ابیات بیاوریم و اجمالا شرح و تبیینی نیز بر آن مبانی و معانی بنویسیم ، آیات و اشارات قرآنی، در بیت بیت مثنوی، به گونه ای خاص، حضور و تجلی دارد و مولانا به چند گونه در اشعار خود از آیات قرآن و حدیث بهره برده است. در مواردی بدون اشاره مستقیم به آیه و یا سورهای خاص تنها معنا و مفهوم آن را در شعر خود به کار برده است.

Authors

مهدی صادقی

استادیار گروه آموزش زبان و ادبایت فارسی دانشگاه فرهنگیان تهران، ایران

محمدرضا صفاری زارچ

ی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان شهیدان پاکنژاد یزد ، ایران

علی اصغر صفاری زارچ

دانشجوی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان شهیدان پاکنژاد یزد ، ایران