هوشمندسازی، هوش مصنوعی و سایبر در جنگ های آینده

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 305

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FCM01_102

تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1402

Abstract:

پیشرفت های فناورانه، فنون نظامی را نیز دستخوش تغییر کرده است. حال و هوای حماسی جنگ ها تدریجا جای خود را به فناوری های نظامی داده است و لشکری از ربات ها، پهپادها، ریز موجودات میکروسکوپی و ریزپرنده ها امواج مغناطیسی و کارزارهای اقتصادی رسآن های دیپلماتیک همه به صف شده اند. با توجه به توانایی عظیم هوش مصنوعی (AI) در جنگ مدرن بسیاری از قدرتمندترین کشورها در جهان سرمایه-گذاری های خود را برای ارتش و امنیت خود افزایش داده اند. با توجه به اینکه به زودی هوش مصنوعی عملا همچون تمام دیگر شئون زندگی ما نقشی همواره فزاینده در امور نظامی ایفا خواهد کرد احتمالا هر چه می گذرد نقش انسان ها حتی در تصمیم گیری های اتمی بیشتر تقلیل خواهد یافت. بر این اساس این پژوهش توصیفی و کاربردی بوده و هدف آن بررسی کاربرد هوش مصنوعی در حوزه نظامی و نقش آن در آینده جنگ های بشری است که با بررسی کتابخآنه ای و اسنادی با بهره گیری از روش تحلیل محتوا انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هوش مصنوعی می توانند سلاح های واقعی یا سایبری را به شکل فوری و مستقیم در دسترس قرار دهند؛ سلاح هایی که امکان تصمیم گیری برای حمله را بسیار سریعتر از انسآن ها دارند. سیستم های هوش مصنوعی می توانند اهداف و تکنیک ها را سریع تر از انسان درک کرده و بر اساس هر تغییر ایجاد شده تصمیم جدیدی بگیرند. شناسایی مولفه های تاثیرگذار هوش مصنوعی و سایبر و تاثیر ابعاد آن در صحنه نبرد جنگ های آینده، باعث تقویت بررسی فرآیندهای عملیاتی و ایجاد درک صحیح از شرایط صحنه نبرد برای تصمیم-گیران جهت اخذ تصمیم گیری های به موقع، موثر، نوآورانه و در نهایت کاهش خطای انسانی در سطوح راهبردی عملیاتی و تاکتیکی خواهد شد.

Keywords:

هوش مصنوعی , جنگ آینده , قدرت نظامی , فناوری های نوین نظامی

Authors

محمد یگانه محمدی

گروه۳۳ توپخانه نزاجا

علیرضا نادری

گروه۳۳ توپخانه نزاجا