بررسی تاثیر ولتاژ و زاویه نازل بر هندسه گرده جوش در فرایند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 140

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

METALCONF01_018

تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1402

Abstract:

فرایندهای جوشکاری ذوبی جزء پر کاربردترین روش های جوشکاری می باشند، که در ساخت و تعمیر قطعات از آن ها استفاده می شود. یکی از روش های پر کاربرد برای اتصال قطعات مختلف، فرایند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ است. در این فرایند، تنظیم دقیق پارامترها برای رسیدن به اتصال با کیفیت مطلوب اهمیت وژه ای دارد. این تحقیق به مطالعه ی تاثیرات پارامترهای ولتاژ و زاویه ی نازل بر هندسه گرده جوش در فرایند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ می پردازد. برای بررسی تاثیرات پارامترهای فرایند از طراحی آزمایش به روش عاملی کامل استفاده شده است. برای هر یک از پارامترهای ورودی سه سطح انتخاب شد. پاسخ های خروجی فرایند که معرف هندسه ی گرده جوش می باشند، شامل عرض و ارتفاع گرده جوش است. نتایج آزمایشات نشان می دهد که بیشترین عرض و ارتفاع گرده جوش به ترتیب برابر با ۷۲ / ۹ و ۸۲ / ۳ میلیمترمی باشد. همچنین افزایش ولتاژ باعث افزایش عرض گره جوش و موجب کاهش ارتفاع گرده جوش در نمونه هی جوشکاری شده می شود. با افزایش زاویه ی نازل نیز عرص گرده جوش افزایش پیدا کرده، اما ارتفاع گرده جوش کاهش می یابد.

Keywords:

فرایند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ– طراحی آزمایش – روش عاملی کامل – هندسه ی گرده جوش

Authors

ابوالفضل فورگی نژاد

استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی بیرجند

حسین افشاری

دانشجوی دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند

حجت ترشیزی

کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی بیرجند