بررسی امکان کاربرد میکروگانیسم های پروبیوتیک در جیره غذایی به منظور افزایش راندمان تولید در پرورش پرندگان زینتی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ANIMALB07_043

تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1402

Abstract:

در این پژوهش امکان استفاده از پروبیوتیک ها به عنوان افزودنی های مناسب در جیره غذایی پرندگان زینتی، برای بهبود عملکرد رشد و بازماندگی این پرندگان بررسی شد. هدف از این پژوهش بررسی امکان استفاده از پروبیوتیک ها در پرورش پرندگان زینتی و معرفی مهمترین سویه های میکروبی مورد بررسی آن به منظور افزایش راندمان بود. به این منظور نتایج حاصل از پژوهش های پیشین بر عملکرد رشد، شاخص های هماوری و درصد بازماندگی پرندگان زینتی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که اگرچه پروبیوتیک ها به طور کلی دارای تاثیرات سودمندی بر رشد و بازماندگی و تولید مثل پرندگان هستند، ولی نتایج آن می تواند با توجه به نوع میکروارگانیسم، گونه پرنده، سن و جنس پرنده و تاثیرات پروبیوتیک بر ویژگی های گوناگون پرندگان متفاوت باشد. بنابراین نتایج این برسی بیانگر این نکته بود که علی رغم معرفی پروبیوتیک ها به عنوان مکمل های غذایی سودمند در رشد پرندگان زینتی، انتخاب نوع میکروارگانیسم مناسب برای دستیابی به اهداف مشخص، بسیار اهمیت داشته و در غیر این صورت ممکن است فاقد تاثیر مناسب بوده و یا اثر منفی داشته باشد.

Authors

محمدمهدی پرگاری

گروه دامپزشکی، دانشکده علوم دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

علی میربافقی

گروه دامپزشکی، دانشکده علوم دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران