تحلیل تلفات انرژی در پمپ ها با هدف گذاری بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی (مطالعه موردی: پتروشیمی بوعلی سینا)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 99

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRCIVILC07_011

تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1402

Abstract:

در این مقاله پس از شناخت فرایندهای مختلف واحدهای تولیدی مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا، به بررسی مجتمع از دیدگاه انرژی می پردازیم. سپس اطلاعات پمپ های هر ناحیه را استخراج نموده و با استفاده از نرم افزار Aspen Hysys به محاسبه بازده برای تک تک پمپ ها می پردازیم. با استفاده از نرم افزار Hysys و اعمال شرط برگشت پذیری برای جریان ها حداقل کار را به دست آورده و کل تلفات ار با درنظر گرفتن اختلاف توان الکتریکی و حداقل کار محاسبه می نماییم. با در دست داشتن میزان تلفات، فرصت های صرفه جویی انرژی را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم. ارائه نتایج به شناسایی تلفات، بازگشت ناپذیری ها، پتانسیل های صرفه جویی انرژی الکتریکی در بخش های مختلف می انجامد.

Authors

محمد کولیوند

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- گرایش تبدیل انرژی- مسئول واحد تاسیسات شهرداری نجف آباد