بررسی اهمیت انتخاب پارامترها در الگوریتمهای بهینه سازیفراابتکاری مبتنی بر هوش ازدحام با استفاده از منطق فازی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 478

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICFUZZYS21_088

تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1402

Abstract:

الگوریتمهای بهینه سازی فراابتکاری یک انتخاب محبوب برای حل مسائل پیچیده هستند. بااین حال، برخی از این الگوریتمها مشکل انطباق پارامتر دارند و بسیاری از محققان با استفاده از منطق فازی اصلاحاتی در جهت کسب نتایج بهتر و حل این مشکل پیشنهاد کرده اند. در این مقاله، اهمیت پارامترها و همچنین انطباق پارامترها در الگوریتمهای بهینه سازی فراابتکاری مبتنی بر ازدحام با استفاده از منطق فازی جهت دستیابی به نتایج بهتر بررسی شده است. محبوبترین الگوریتم های فراابتکاری مبتنی بر ازدحام مانند بهینهسازی ازدحام ذرات، بهینه سازی کلونی مورچه ها و الگوریتم گرگ خاکستری به عنوان الگوریتمهای منتخب بررسی شدند و همچنین اهمیت روش ترکیبی این الگوریتمها با منطق فازی، نسبت به روش اصلی عنوان شد. در این مطالعه مشخص شد که با انتخاب پارامترهای تاثیرگذار در هر سه الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر ازدحام و تعیین مقادیر مناسب از طریق منطق فازی بهبود چشمگیری در عملکرد آنها به وجود آمده است.

Keywords:

الگوریتم فراابتکاری , انطباق پارامتر , منطق فازی , بهینه سازی ازدحام ذرات , بهینه سازی کلونی مورچه ها , الگوریتم گرگ خاکستری

Authors

مهدیه بامدی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

حسن رضایی

استادیار، گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

کامران رضایی

فارغ التحصیل دکتری، گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان