رابطه انعطاف پذیری خانواده و سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه گری نظم جویی شناختی هیجان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 45

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPMM-13-49_002

تاریخ نمایه سازی: 17 بهمن 1402

Abstract:

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه انعطاف پذیری خانواده و سرزندگی تحصیلی با میانجیگری نظمجویی شناختی هیجان در دانش آموزان مقطع متوسطه ماهشهر بود. روش: جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر دوره اول و دوم متوسطه مدارس دولتی شهرستان ماهشهر در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بود که از میان آن ها تعداد ۳۷۲ نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (۲۰۰۱)، مقیاس سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده (۱۳۹۱) و پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده شاکری (۱۳۸۲) بود. برای تحلیل داده های توصیفی و ماتریس همبستگی از نرم افزار SPSS نسخه ۲۶ و برای آزمون فرضیه و مدل پژوهش با روش تحلیل مسیر از نرم افزار AMOS نسخه ۲۶ استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان دادند که مدل پژوهش با داده های جمع آوری شده برازش مطلوبی دارد. انعطاف پذیری خانواده دارای اثر مستقیم و مثبت بر سرزندگی تحصیلی و نظم جویی شناختی هیجان دارای اثر مستقیم و مثبت سرزندگی تحصیلی بود. همچنین، انعطاف پذیری خانواده از طریق میانجیگری نظم جویی شناختی هیجان بر سرزندگی تحصیلی اثر مثبت غیرمستقیم دارد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که به منظور افزایش سرزندگی تحصیلی دانش آموزان باید به انعطاف پذیری خانواده و نظم جویی شناختی هیجان آن ها توجه کافی به عمل آید.

Keywords:

انعطاف پذیری خانواده , سرزندگی تحصیلی , نظم جویی شناختی هیجان

Authors

کریم سواری

دانشیارگروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور.

رقیه تراهی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران.

سکینه قنواتی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Wang JH, Kiefer SM. Joint implications of teachers and classroom ...
  • Esmaeilpour Kh, Farzaneh A. Prediction of emotional and educational adjustment ...
  • Kline, R. B. (۲۰۱۰). Principles and practice of structural equationmodeling. ...
  • نمایش کامل مراجع