بررسی تحول ناشی از اینترنت اشیاء مبتنی بر بلاک چین در زنجیره تامین از منظر تلفیقی چندلایه گذار اجتماعی - فنی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 105

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IOTCONFES01_029

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1402

Abstract:

به کارگیری بلاک چین و اینترنت اشیا از مظاهر انقلاب صنعتی چهارم است. کاربرد تلفیقی این دو در زنجیره تامین نیازمند یک گذار بزرگ است که میتواند در روند جاری آن وقفه ایجاد کند. برای درک بهتر سازوکار این گذار در این تحقیق بر اساس یک رویکرد تلفیقی چندلایه گذار اجتماعی - فنی انجام شده است. یک گذار نظام مند از وجوه متفاوتی قابل بررسی است که شامل تعامل صنعت، فناوری بازار، سیاستها و قوانین حاکمیتی فرهنگ و جامعه است. در گام اول موضوع بر اساس گزارشهای بین المللی پیاده سازی و یا تلاش های موفق و ناموفق پیاده سازی به روش مطالعات کتابخانه ای و تحلیل محتوایی بررسی و اطلاعات لازم برای مرحله دوم تجمیع شد. در مرحله دوم مصاحبه های نیمه ساختار یافته عمیقی با ۹ نفر از خبرگان برای تطبیق یافته های تحلیل محتوا با واقعیت داخل کشور انجام و با ATLAS.ti تحلیل شد. نتایج نشان داد اجرای فناوریهای نوظهور از جمله بلاک چین و اینترنت اشیا بدون سرمایه گذاری های سخت افزاری و نرم افزاری آماده سازی رژیم و تغییرات اساسی در زیر ساختهای فنی ساختاری تکنولوژیکی امکان پذیر نیست. همچنین نتیجه گرفته شد که برای انتقال سریع تر این گذر فنی اجتماعی نیاز به حمایتهای خارجی و همکاری دولت جامعه، اعضای زنجیره های تامین و وضع برخی قوانین و استانداردها است. مسیر این انتقال شامل تغییرات تکنولوژیکی پیکره بندی مجدد رژیم، تغییراتی در سیستم و تنظیمات مجدد رژیم و آماده سازی داخل و خارج رژیم برای اجرای اینترنت اشیا مبتنی بر بلاک چین است. نتایج عوامل موثر بر گذار و راهکارهای تضمین گذار موفق را تبیین می کند.

Authors

سارا حقانی

گروه مدیریت دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا تهران ایران