بررسی رابطه فعالیت ورزشی با رشد جسمی و روانی کودکان ۶ تا ۱۲ سال

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 126

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSPORT09_023

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1402

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه فعالیت ورزشی با رشد جسمی و روانی کودکان ۶ تا ۱۲ سال می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و مطالعات دوره ای است. جهت گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای شامل مقاله ها،پایان نامه ها،ژورنال ها،رساله ها و سایت های SID،Magiranو.......استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که رشد کودک در صورتی در دوران نوجوانی تکمیل میشود که جریان رشد او در تمامی مراحل قبلی به خوبی هدایت شده باشدفعالیت ورزشی و بازی همواره با انگیزه هایی همراه است که کودک را تحریک میکند تا اعضای گوناگون، حواس و ذهن خود را به کار اندازد و همین به کار بردن، موجب رشد و تربیت اومیشود، فعالیت بدنی درست و به موقع میتواند خجالت، ترسوپرخاشگری کودکان را از بین ببرد و به نحو موثری از حساسیت و نگرانی آنها بکاهد شرکت در فعالیت های ورزشی به اجتماعی شدن، کسب مهارت و کفایت و همچنین دوست یابی و ارتباط سالم با همسالان کمک می کند. اهمیت دادن به ورزش در دوران کودکی، امری مهم و حیاتی است؛ زیرا کودک همواره در حال رشد است و رشد مطلوب و همه جانبه او می تواند در زندگی آینده اش بسیار مفید و موثر واقع شود. علاوه بر فواید جسمی و روانی ورزش برای کودکان، فواید اجتماعی ورزش را نیز نمیتوان نادیده گرفت .ورزش به بچه ها کمک میکند تا در گروههای دوستی بیشتری قرار بگیرندواز روابط بهتر و حمایت اجتماعی برخوردار باشند . به همین دلیل کودکان هر چقدر فعالتر باشند، زندگی بهتری دارند!

Authors

عذرا قلمی

دانشجوی مقطع کارشناسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان تبریز

فاطمه محمدی

دانشجوی مقطع کارشناسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان تبریز