اثر اقتصادی پروبیوتیک باکتوسل بر روی رشد ماهیان قزل آلای رنگین کمان

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAE-5-0_009

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1402

Abstract:

رشد سریع، کارایی تغذیه و افزایش مقاومت در برابر بیماری­ها از اهداف مهم صنعت آبزی­پروری به حساب می­آید و استفاده از پروبیوتیک در رژیم غذایی حیوانات مختلف رو به افزایش است. این مطالعه با هدف بررسی اثر پروبیوتیک باکتوسل بر میزان رشد درآمد حاصل از پرورش ماهیان  قزل­آلای رنگین کمان و تعیین جیره­ی غذایی بهینه انجام گرفت. در این مطالعه از ۸۰۰۰ قطعه ماهی قزل­آلای رنگین­کمان که به دو گروه کنترل(فاقد تیمار) و تجربی تیمار با پروبیوتیک باکتوسل Pediococcus acidilactituma تقسیم شدند که در ۴ استخر ۲۰۰۰ قطعه­ای قرار گرفتند و به گروه تجربی تیمار با باکتوسل روزانه در سه وعده بر اساس فرمول­های غذایی مربوطه غذای اکسترودر شده با باکتوسل داده شد و سپس در ماه­های ۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ پس از تیمار، تست­های بیومتری انجام گردید و نتایج با استفاده از آزمون آماری T مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده­های به­دست آمده از این مطالعه نشان داد که باکتوسل باعث افزایش وزن ماهیان و افزایش نرخ رشد ویژه نسبت به گروه کنترل می­گردد. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه باکتوسل احتمالا از طریق افزایش نرخ رشد ویژه و وزن ماهیان قزل­آلای رنگین­کمان سبب کاهش هزینه­ها و افزایش درآمد می­شود.   طبقه ­بندیJEL:Q۲۵ ,D۶, C۶ ,C۲۳

Authors

سیدابراهیم حسینی

دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، فارس، ایران

لیلا بذرگر

کارشناس ارشد، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، فارس، ایران.

وحید دیانت پور

دکترای حرفه ای گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، فارس، ایران.

ساره بذرگر

کارشناس ارشد گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، فارس، ایران.