بررسی خواص بدنه متخلخل کاربید تنگستن تولید شده به روش ریخته گری ژله ای

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 73

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JNMMI-5-18_008

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1402

Abstract:

در این پژوهش از روش ریخته گری ژله ای جهت تولید بدنه متخلخل کاربید تنگستن استفاده گردید. برای این منظور از سیستم پلیمری متاکریل آمید- متیلن بیس آکریل آمید به عنوان منومر اصلی و شاخه ساز استفاده شد، در ابتدا منومر ها در آب مقطر حل شدند و پودر کاربید تنگستن به دوغاب اضافه شد. سپس آمونیوم پرسولفات به عنوان آغازگر و تترا متیل اتیلن دی آمید به عنوان کاتالیست به دوغاب افزوده شد، بلافاصله دوغاب بدست آمده درون قالب ریخته و قالب به مدت ۳۰ دقیقه در دمای °C۵۰ قرار داده شد تا ژل تشکیل شود. سپس نمونه های خام از قالب خارج و در دمای اتاق خشک شدند و در کوره تحت آرگون پیرولیز و در دمای°C ۱۴۵۰ تفجوشی شدند. بعد از بررسی رفتار رئولوژیکی دوغاب، مشخص شد میزان بهینه پراکنده ساز حدود wt% ۲/۰ پودر سرامیکی می باشد. هم­چنین ارزیابی رفتار حرارتی پلیمر نشان داد که بعد از دمایC °۶۰۰ پلیمری در ساختار باقی نمی ماند. بعد از تفجوشی نمونه ها، تاثیر میزان بار سرامیکی بر تخلخل و استحکام خمشی بررسی و نتایج نشان داد با افزایش بار سرامیکی (از۱۰% تا۳۰% حجمی) هر دوی این پارامترها کاهش می یابند (میزان تخلخل از ۲/۶۱% تا ۴۱/۵۰% و استحکام خمشی از MPa۷۹ تا MPa۱/۴۰) در پایان نیز از نمونه زینتر شده تصویر میکروسکوپ الکترونی تهیه شد.

Authors

امید یعقوبی زاده

کارشناسی ارشد مهندسی کامپوزیت دانشگاه صنعتی مالک اشتر،تهران، ایران

حمیدرضا بهاروندی

دانشیار دانشکده مهندسی کامپوزیت دانشگاه صنعتی مالک اشتر،تهران، ایران

علی علیزاده

دانشیار دانشکده مهندسی کامپوزیت دانشگاه صنعتی مالک اشتر،تهران، ایران