نقش مالیه سبز بر تحول توسعه سبز اقتصادی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSHCONF21_094

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1402

Abstract:

امروزه با افزایش جمعیت و استفاده بی رویه از منابع طبیعی، توجه به مسئله تامین مالی سبز بیش از پیش افزایش یافته و باید گام هایی را جهت تبدیل این تهدید به فرصت برداشت و منابع مالی بیشتری را به این سمت سوق داد تا آثار سوء آن را کاهش داد. در این پژوهش، به تعریف این مفهوم از نقطه نظرات مختلف پرداخته و در ادامه به چگونگی عملکرد این مفهوم و نقش آن در توسعه سبز اقتصادی پرداخته خواهد شد. نتایج نشان می دهد توسعه اصلاحات تامین مالی سبز و تقویت تحول سبز در اقتصاد واقعی برای توسعه پایدار حائز اهمیت است و سیاست های تامین مالی سبز می توانند به طور معناداری تحول سبز اقتصاد را ارتقا دهند.

Authors

لیلا ایزدپناه سرنقی

کارشناسی حسابداری، کارشناس حسابداری، شهرداری بیرجند