جنبه های متفاوت رشد در کودکان (رشد ذهنی، جسمی و اجتماعی)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 99

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTIC08_030

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1402

Abstract:

جنبه ی قابل اندازه گیری جثه ی فرد است واز یک الگوی قابل پیش بینی پیروی می کند که در فواصل منظم ارزیابی می شود تا مشخص شود کودک بر اساس پارامترهای استاندارد رشد می کند یا خیر. تکامل شامل تغییرات مشاهده شده در فرد است. و به دستاوردهای جسمی، روانی - اجتماعی و شناختی مربوط است. رشد و نمو در کودکان روندی پویا و مداوم است و منجر به تغییرات جسمی، شناختی و عاطفی می شود. ویزیت های بهداشتی یا معاینه ی به موقع کودک در سنین مختلف برای نظارت بر این فرایندها و ارائه ی راهنمایی های پیش بینی شده به خانواده ها برنامه ریزی گردیده است. این مقاله بعد از بیان تعاریف این اصطلاح، ابعاد رشدی را بررسی میکند و در ادامه به مباحث با اهمیت اصول رشد و نظریه های رشد میپردازد.

Keywords:

رشد ذهنی/ رشد جسمی/ رشد اجتماعی/روانشناسی

Authors

مطهره شهرکی

دانشجو کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان. پردیس رسالت زاهدان

فاطمه محمودآبادی

دانشجو کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان. پردیس رسالت زاهدان