تاثیر و تاثرات فضای معماری درمانی بر میزان استرس افراد در روانشناسی محیط

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 142

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MPYSS04_036

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1402

Abstract:

فضای معماری درمانی مقوله ای اساسی در بحث طراحی معماری روز است. مشکل اساسی که انسانها در دوران مدرن کنونی با ان برخورد نموده اند انواع بیماریهای روانی و استرس زایی است که وجودیت انسانی را مورد حمله قرار داده است. براین اساس فضای معماری باید علاوه بر جلوگیری از تقویت عناصر استرسزاد باعث از بین رفتن آن نیز گردد. آرامش در طراحی فضای معماری از با اهمیت ترین موارد است که طراحان باید در بحث طراحی خود آن را به خدمت بگیرند. براین اساس سوال اساسی تحقیق این است که عواملی ایجاد استرس چگونه شناسایی شوند و در این خصوص مولفه های معماری چگونه میتواند از آن جلوگری نماید. علاوه بر فضاهای درمانی دیگر فضاهای معماری نیز باید به گونه ای طراحی شوند که مساله ایجاد استرس را حل و فضای معماری استرس زدا باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در کلیت طراحی فضای معماری اگر روابط فضایی به صورت ساده و شفاف ایجاد گردند و موضوعات حرکتی قابل تشخیص و خوانا باشند در این صورت میتوان با استفاده از مصالح و هندسه معماری ساده در عدم ایجاد شوک فضایی استرس را از فضای معماری خارج نمود و آرامش را جایگزین آن نمود.

Authors

نیلوفر نیازی

روانشناسی،آزاداسلامی واحد،سنندج،ا یران.