طراحی و اعتباربخشی ابزار ارزیابی برنامه های درسی ضمن خدمت معلمان با تاکید بر اسناد بالادستی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 56

This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEDU-8-29_008

تاریخ نمایه سازی: 28 بهمن 1402

Abstract:

تحقیق حاضر به­منظور طراحی و اعتباربخشی ابزار ارزیابی برنامه­­های­درسی ضمن­خدمت معلمان با تاکید بر اسناد بالادستی به روش ترکیبی انجام گرفت. جهت طراحی، تدوین و ساخت ابزار، ابتدا ملاک­های­ارزشیابی و سپس با تحلیل کیفی اسناد بالادستی نشانگرها مشخص شدند و براساس آن­ها پرسشنامه­ای با ۱۰۶ گویه تنظیم گردید. روایی محتوایی و صوری ابزار براساس نظر متخصصان موردقبول واقع­ شد و به­منظور ارزیابی روایی سازه و پایایی ابزار ساخته­شده، از این ابزار جهت ارزیابی برنامه­های­درسی، دوره­های ­ضمن­خدمت معلمان شهرستان رفسنجان بهره گرفته­شد. بدین صورت که برای ارزیابی اهداف برنامه­های­درسی طراحی و تدوین­شده دوره­های ضمن­خدمت از مدرسین  این دوره­ها(جمعا ۲۱نفر) با توجه به آشنایی بیشتر آن­ها با اهداف این برنامه­ها و در ارتباط با سایر عناصر از معلمان شرکت­کننده در دوره­ها(جمعا ۳۲۱ نفر) به­عنوان متخصصین ناظر بر واقعیت­های اجرای برنامه­ها نظرخواهی به­عمل آمد. تحلیل داده­های حاصل از ارزیابی برنامه­ها به کمک ابزار طراحی­شده، اساس سنجش روایی و پایایی ابزار قرار گرفت. بدین­ترتیب شاخص­هایCFI ،AGFI ،GFI  در مولفه­ی محتوا ۹۴۲/۰، ۹۰۹/۰ و ۹۸۲/۰ فعالیت یادگیری ۹۲۹/۰، ۹۳۸/ ۰و ۹۰۲/۰ مواد آموزشی ۹۸۹/۰، ۹۴۵/۰ و ۹۶۲/۰راهبرد یاددهی-یادگیری ۹۲۶/۰، ۹۳۲/۰ و ۸۲۳/۰ زمان۹۸۹ /۰، ۹۴۵/۰ و ۹۶۲/۰ فضا ۹۶۹/۰، ۹۲۵/۰ و ۹۹۸/۰ گروه­بندی ۸۸۹/۰، ۹۲۶/۰ و ۹۱۰/۰ و در مولفه­ی ارزشیابی ۹۱۹/۰، ۹۲۵/۰و ۹۰۲/۰ برآورد شدند که تمامی نشان از برازش مطلوب و مناسب ابزار است. پایایی ابزار پرسشنامه ۷۴ گویه­ای در این پژوهش با استفاده از آلفای کرونباخ  در کل برابر با ۹۶۸/۰و برای هرکدام از مولفه­های محتوا، فعالیت­های یادگیری، مواد آموزشی، راهبردهای یاددهی-یادگیری، زمان، فضا، گروه­بندی و ارزشیابی به­ترتیب برابر با۹۱۶/۰، ۸۱۹/۰، ۸۷۴/۰، ۹۱۳/۰، ۸۶۰/۰، ۸۶۹/۰، ۸۷۹/۰و۸۷۶/۰ و برای پرسشنامه ۳۲ گویه­ای درکل برابر با ۹۲۳/۰ و درخصوص هرکدام از مولفه­های اهداف شناختی، عاطفی و مهارتی به­ترتیب برابر با  ۸۷۶/۰، ۸۷۷/۰، ۸۶۵/۰برآورد گردید که نشان از پایایی بالای ابزار طراحی شده­است.

Authors

نسرین فارسی علی آباد

دانشجوی دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی ، گروه علوم تربیتی، اراک، ایران

فائزه ناطقی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، گروه علوم تربیتی، اراک ، ایران

محمد سیفی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، گروه علوم تربیتی، اراک ، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Afzalkhani, M & Nejabat, S. (۲۰۱۳). Studying solutions of qualifying ...
 • Ahmadi, S & keshavarzi, A. (۲۰۱۳). A survey of In-service ...
 • Ahmadloo Dehnavi, M. (۲۰۱۳). Effectiveness of FAVA in-service education course ...
 • Anari Nejad, A & Marzooqi, R. (۲۰۰۶). Application of information ...
 • Asiabi, S. (۲۰۱۳). Evaluating effectiveness of primary course teachers' in- ...
 • Bayrakci, M. (۲۰۰۹). In-service teacher training in Japan and turkey: ...
 • Birgin, O. Tutak, T & Turkdogan, A. (۲۰۰۹). Primary school ...
 • Bozkurt, E. Kavak, N. Yamak, H. Canbazoglu B.S. Darici, O ...
 • Demir, M. K. (۲۰۱۳). Perception of classroom and branch teachers ...
 • Dorrani, K. Lavasani, M. G & Khalagi, N. (۲۰۰۷). Studying ...
 • Faraji, M. (۲۰۱۱). Evaluating in- service education courses in producing ...
 • Fathi Vajargah, K. (۲۰۱۳). Employees' in- service planning. ۸th press, ...
 • Fathi Vajargah, K.(۲۰۱۵).Basic principles and concepts of curriculum development.۲th press,Tehran:Elme ...
 • Hamrahi, M. (۲۰۰۹). Pathology of in- service education courses based ...
 • Hasanpour, E. (۲۰۰۸). Studying the effectiveness of in- service education ...
 • Khosravi, R. Mehrmohammadi, M. Mosapour, N & Fathi Vajargah, K. ...
 • Kokoc, M . Ozlu, A. Cimer, A &Karal ,H. (۲۰۱۱).teachers’ ...
 • Lohrabi Geleh, Y. (۲۰۰۹). Studying primary courses teachers' views about ...
 • Lotfi , H. (۲۰۱۴). Evaluating effectiveness in- service courses of ...
 • Maleki, H. (۲۰۰۵). Teachers' professional capabilities, ۳rd press. Tehran: Madreseh ...
 • Rezaeekia, F. (۲۰۱۲). Evaluating elements of curriculum on in- service ...
 • Saberi Ganji, Y. (۲۰۰۸). Evaluating (short term) teachers' in- service ...
 • Safaee Movahhed, S. Mirahmadi, Kh & Salehi, M. (۲۰۱۳). Studying ...
 • Sahin, S. CEK, F & Zeytin, N. (۲۰۱۱). Education supervisors' ...
 • Sajjadi, M. T. Kian, M & Safaee Movahhed, S. (۲۰۱۴). ...
 • Samee Zafarqandi, M. (۲۰۱۱). Methods of completing and improving teachers' ...
 • Tatar, B. kh. (۲۰۱۱). Public school EFL teachers' perceptions of ...
 • Uysal, H. H. (۲۰۱۲). Evaluation of an In-service training program ...
 • Vashist,V.(۲۰۰۲). Modern methods of training of elementary school teachers. New ...
 • Yazdani, F. (۲۰۱۴). Measuring effectiveness of teachers' in- service virtual ...
 • Yekta, R. (۲۰۱۰). Studying primary courses teachers' views about proportional ...
 • Yildirim, M. C. (۲۰۱۲). A study on contribution of the ...
 • نمایش کامل مراجع