تاثیر آموزش مشارکتی برخط بر یادگیری و عزت نفس دانش آموزان آسیب دیده بینایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMACO01_374

تاریخ نمایه سازی: 28 بهمن 1402

Abstract:

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مشارکتی برخط بر یادگیری و عزت نفس دانش آموزان آسیب دیده بینایی است. نتایج نشان داد که این نوع آموزش با ایجاد فضای امن و پذیرا، استفاده از ابزارها و فناوری مناسب، مشارکت فعال دانش آموزان و ارائه بازخورد مثبت و سازنده، عزت نفس آن ها را تقویت می کند. همچنین، همکاری و تعامل در فرایند آموزش برخط از طریق فعالیت های مشارکتی، تجربه موفقیت و تحریک تحرک و پویایی را در دانش آموزان ایجاد می کند و یادگیری آن ها را تسهیل می کند.

Keywords:

آموزش مشارکتی برخط , یادگیری , عزت نفس , دانش آموزان آسیب دیده

Authors

مجید جشیره

مدرس دانشگاه آزاد چابهار واحد بین الملل

مونس قزاقی

دانشجوی کارشناسی، گروه آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد چابهار واحد بین الملل

زینب ملازهی

دانشجوی کارشناسی، گروه آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد چابهار واحد بین الملل

مهسا رئیسی

دانشجوی کارشناسی، گروه آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد چابهار واحد بین الملل

معصومه رخشانی

دانشجوی کارشناسی، گروه آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد چابهار واحد بین الملل