موارد عجز عقل در اندیشهی حکیم سنایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 90

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PLCCONF10_020

تاریخ نمایه سازی: 28 بهمن 1402

Abstract:

بحث از قوه عقل انسان و جایگاه آن در زندگی، همیشه مورد توجه و محل تضارب آراء فلاسفه، متکلمان و عرفا و محدثین بوده است تا حدی که این مهم، از وجوه تمایز تفکرات مختلف محسوب می گردد. سنایی یکی از شاعران بزرگ و تاثیرگذار در فرهنگ ایران اسلامی نیز در آثار و اشعار خود بدان پرداخته است و مسائل مربوط به عقل دارای جایگاه مهمی در اندیشه سنایی دارد. خصایص و ویژگی ها و مراتب مختلفی برای عقل قائل است؛ گاهی عقل را جزیی و مذموم و گاه عقل را کلی و ممدوح معرفی میکند. برای عقلی اعتبار و ارزش قائل است که در راستای دین باشد. عقل در اندیشهی سنایی حتی در بالاترین مقامش که عقل کل است در برابر قرآن و عشق و ذات حق تعالی سپر تعظیم میافکند. در این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی، عقل و مراتب مختلف آن و موارد عجز عقل در اندیشه ی سنایی بررسی می شود.

Authors

یوسف حیدری چناری

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

سیداحمد حسین پورموسوی

کارشناس ارشد ادبیات فارسی